lördag 12 oktober 2013

Mer från Harvard

Professor Sunil Gupta är en annan intressant forskare på Harvard. Han har bl.a. studerat utmaningarna som e-handeln står inför i Asien. Här kan du se ett klipp


Han är också en forskare som mer i detalj har studerat digital marknadsföring och vars forskningsresultat kan ha stor påverkan på hur detaljhandelns aktörer formulerar och designar kundkommunikation. Läs tex hans artikel For Mobile Devices Think Apps Not Adds.

Han menar att det krävs ett annat sätt att tänka när vi får nya medier (som mobilt internet) och att annonser på det sätt som vi använt dem tidigare inte fungerar i mobilen. Det här är superintressant tycker jag eftersom argumentet för att vi måste tänka annorlunda om mobil kommunikation tar utgångspunkt i människan. Som konsumenter letar vi efter tjänster som är bekväma, som ger ett äkta mervärde och praktisk nytta. Här kommer smarta och genomtänkta appar in som ett möjligt verktyg. 

Och som säkert många redan har tänkt: annonser i mobilen uppfattas ofta som ett intrång, som att någon "stör". Annonsering i sociala medier har redan nu visat sig vara besvärligt, eftersom mediet i sig själv går ut på att interagera med andra. Och ofta handlar interaktionen om kommunikation mellan individer som delar samma intressen. Kommersiella aktörer som "avbryter och stör" den typen av kommunikation blir inte så omtyckta. 

Däremot kan appar, designade på rätt sätt, vara ett mycket potentiellt kommunikationsverktyg. Givet att appen verkligen levererar ett mervärde till kunden. Appen måste ge kunden något konkret: en möjlighet att spara tid, att bli mer effektiv, att få rätt information vid rätt tidpunkt, eller ett mervärde ur ett upplevelsesammanhang. Något att tänka på kanske, för alla de företag som överväger digitala kommunikationsstrategier just nu...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar