söndag 20 oktober 2013

Karriärvägar och jobb inom handelnEnligt Svensk Handel tog de allra flesta svenska butiker (86%) in sommarvikarier 2013. Inom dagligvaruhandeln var det ännu högre andel butiker som anlitade unga personer som sommarvikarier. Det här är siffror som stärker det vi redan visste: att handeln är en viktig inkörsport för unga på arbetsmarknaden. Och att handeln därmed har en viktig roll i samhällsekonomin, inte minst i Sverige.


Under lång tid har dock handeln betraktats som ett fält där låga krav ställts på utbildning och där anställda kommer och går i snabb takt. Eftersom jag själv arbetat så nära människor i handeln, anställda på olika nivåer, måste jag säga att bilden stämmer. Men ändå inte, eftersom det börjar ändras. 

Fler och fler handelsföretag börjar inse att det är centralt att erbjuda tydliga karriärvägar och att de måste anställa kompetent personal inom olika områden. Som till exempel IT-tekniker, analytiker, programmerare, ekonomer, designers, kommunikatörer, logistiker, marknadsförare och beteendevetare.  Och handeln är ett utmärkt fält för säljare, entreprenörskap, innovationer och för människor som älskar service och människor. Den utveckling vi ser mot allt större enheter gör också att efterfrågan på kvalificerad utbildad personal blir större. Personligen är jag övertygad om att handelns framtid och tillväxt ligger i förmågan att i högre grad attrahera personer med högre och mer kvalificerad utbildningsbakgrund.


När det gäller akademisk utbildning inom retail så är utbudet vad gäller renodlad detaljhandelsutbildning inte så stort (än). Det finns idag på följande platser: Helsingborg, Norrtälje, Borlänge och Kalmar. Sedan finns det så klart andra universitetsutbildningar som ger en bredare och mer generell kunskap, och som lämpar sig utmärkt för människor som vill arbeta och göra karriär inom detaljhandelsfältet. T.ex. på Handelshögskolan i Göteborg, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. 

Som universitetslärare möter man ibland studenter som tror att handeln vare sig är en lockande arbetsplats eller har tydliga karriärvägar. Det är synd, eftersom det händer massor när det gäller handelns förmåga att staka ut karriärvägar. Om man söker efter karriärvägar på enskilda arbetsplatser så hittar man många företag som tydligt kommunicerar karriärsmöjligheter. Här är några exempel:
Axfood (t.ex. Axstores
Coop (se filmen Kvinnor i karriären) 
ICA.s karriärskola 
IKEA och många många fler... 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar