onsdag 16 oktober 2013

Hur ska handeln tjäna pengar?För ganska många år sedan berättade Torsten Jansson (New Wave) att en granne till honom uppe i Bohuslän hade sagt till den unge entreprenören: ”Jag vet allt hur du tjänar så mycket pengar. Du köper in billigt och säljer dyrt.” Kanske inte rocket science, men höga marginaler har faktiskt varit grundprincipen för många affärsmodeller under väldigt lång tid. Sedan finns det de modeller som bygger på mindre marginaler men större volymer riktade till hela marknaden (lågprishandel) och motsatsen – väldigt höga marginaler, små volymer, riktade till små men tydliga målgrupper och där erbjudandet handlar om väl packeterat mervärde. En annan grundprincip för affärsmodeller har varit principen att varje produkt ska förtjäna sin plats på hyllan.


När e-handeln har vuxit har dessa affärsmodeller ofta hängt med och det finns t.o.m. renodlade e-handelsbutiker som lutar sig mot det här sättet att tänka. Problemet är bara att sådana affärsmodeller inte är designade för den typen av marknad (t.ex. storleken på marknaden, utbudsstorlek, tillgängligheten, annan kostnadsstruktur, och andra typer av logistikutmaningar). Ett annat problem är att sådana affärsmodeller ofta har fokus på ”det som säljs”, dvs. produkten, eller det vi kan se och röra vid. Och av det skälet så ser vi en stor kreativitet just nu när det gäller nya affärsmodeller, även om grundprinciperna ofta är desamma.


Fler och fler företag idag ställer sig frågan – hur ska vi tjäna pengar imorgon, om vi vet att konsumenter i framtiden inte kommer att vilja köpa lika mycket av oss som tidigare? Och just den frågan handlar om affärsmodellsbyggande, om behovet av att grundligt analysera företagets: samarbetspartners, nyckelaktiviteter, värdeerbjudande, kundrelationer, marknadssegmentering, distributionskanaler och nyckelresurser. För det är dessa delar som sammanlagt också visar var företaget tjänar sina pengar (intäkterna – kostnaderna). Lägger man dessutom till insikten om att det viktigaste värdet man kan ge till sina kunder är att minska deras upplevda ansträngningar, så kan en sådan här bok vara en riktigt intressant kokbok:-)


För de av er som vill läsa mer om affärsmodeller och hur man kan arbeta med utveckling och innovation av dessa: läs Alexander Osterwalder och Yves Pigneur ”Business Model Generation”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar