onsdag 25 september 2013

Vad är en innovation i handelssektorn?

Tänk vad vanligt det är när jag pratar med människor om handel och innovation, att många säger "inom handeln sker väl inga stora innovationer?". Och så kanske det är. I vart fall om vi definierar innovationer på det traditionella sättet, ofta kopplat till industriell produktion och tillverkning. I dessa sammanhang är en innovation något storslaget och radikalt, något sällsynt, något som revolutionerar och något som ska skyddas med patent och licens. Men inom detaljhandeln sker sällan den typen av innovationer.

Är det då rätt att säga att detaljhandeln saknar innovationer? Nej, så klart inte. Det är bara så enkelt att inom handeln görs innovationer på ett annat sätt. Man förnyar sig stegvis. För aktörerna i handelssektorn är ofta både produkt- och processorienterade i sitt innovationsarbete. De arbetar samtidigt med att både förbättra och effektivisera distributionssystem, integrerade leveranskedjor, samtidigt som de också tar fram nya produkter och nya förpackningar. Det är inte ovanligt att egna varumärken tas fram, åtminstone för de lite större aktörerna. Det om något är väl en innovation, för den erbjuder konsumenterna ett prisalternativ till mer etablerade varumärken (som ofta är dyrare). Och vem tänker idag på att när livsmedelsbutiker gick från manuell betjäning över disk, till att kunderna fick gå in i butiken och själv välja varor från hyllan, så var det en enorm förändring och innovation. Självbetjäningen ledde till stordriftsfördelar av sällan skådat slag.En annan sak som skiljer innovationer inom handeln från andra sektorer är deras sätt att fungera som open-innovation. De använder både externa och interna idéer för att utveckla sin marknadskompetens, de har blivit enormt skickliga på att samarbeta med olika aktörer i värdekedjan och tidigt förstått att man måste vara flera för att dela på både risk och framgång. Det här brukar min kollega Dag Ericsson prata om. 

Vi hoppas så klart att Handelslabbet som SIIR byggt upp ska hjälpa till i utvecklingen av handelssektorn och vara en viktig spelare när aktörer letar efter nya open-innovation-platser. För i labbet är det verkligen verkstad - där förenas företagens problem och nyfikenhet med forskarnas kunskaper och teknisk utrustning. 


Interiör Handelslabbet

Och detaljhandelssektorn är en viktig bidragsgivare till Europas ekonomi och samhälle. Visste ni t.ex. att detaljhandeln i Europa skapar mervärde för över 432 miljarder euro, och att sektorn är den största privata arbetsgivaren i termer av antalet sysselsatta. Siffror från Eurostat visar att över 18,6 miljoner arbetar inom handelssektorn i Europa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar