måndag 19 augusti 2013

Vi har en affär...

...med ganska många inom detaljhandeln. "Vi" är givetvis vi på SIIR och "affären" handlar om olika typer av projekt som antingen är igång eller ska dras igång inom kort. Två av kommande projekt lägger vi lite extra energi på i höst:

1. Framtidens Business Intelligence (FBI) - ett forskningsprojekt vi bedriver halva tiden tillsammans med ICA Sverige och halva tiden med Willys
2. Handelslabbet - En experimentmiljö designad som en riktig butik med varor, där vi testar olika former av IT-stöd för att hjälpa konsumenter göra bra val

Den här bloggen ägnar jag åt FBI-projektet - för det är sjutton vad inne det har blivit med "big data" just nu. Eller, rättare sagt - data mining. För fler och fler detaljhandelsaktörer har fått vittring på vilka möjligheter det finns med att gräva djupt i alla typer av information som man samlar på sig. Och allt i syfte att få bättre kundinsikt. I Computer Sweden kunde man häromdagen läsa om Coop som satsar på att analysera användningen av rabattkuponger (bland annat). Och stora datamängder är både häftigt och kan ge konkret nytta - om de analyseras på rätt sätt. Säljstatistik kan bidra till att butiker blir bättre på sitt sortiment, sina inköp, sin prissättning, sina erbjudanden och vässa sina kampanjer. 

När det gäller FBI så kommer vi att arbeta i olika steg och i olika konstellationer. Det övergripande målet är att utveckla effektiva tekniker som genererar prediktiva modeller, t.ex. i syfte att uppskatta försäljningsvolymer av olika produkter i en viss butik under en specifik tidpunkt. Men det kan också handla om att segmentera kunder baserat på deras beteende så att service i butiken blir bättre och så att rätt kund får rätt typ av erbjudande - och därmed något var och en efterfrågar. I dagsläget lägger många företag mycket krut på att formulera erbjudanden till många, som relativt få egentligen vill ha. Det är inte hållbart i längden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar