söndag 4 augusti 2013

Gammalt - eller nytt?

För några år sedan kändes det relevant att studera hur kvinnor och män uppfattar olika webbutiker som användbara eller inte. I vart fall var det så för egen del och för att e-handeln precis hade börjat få fart. När jag började studera NetOnNet (2003) var det relativt tydligt att sajten var uppbyggd av män. Så var också fallet om man tittade på vem det var som handlade därifrån - det var en mycket stor andel män. Nu var det länge sedan jag studerade just deras kundunderlag, men det skulle förvåna mig om inte majoriteten av kunder fortfarande är män. Kanske har andelen kvinnor ökat något? 

Tidigare forskning om hur kvinnor och män tar till sig och använder ny teknik är ganska samstämmig: Det är män som först tar till sig ny teknik medan kvinnor avvaktar tills de ser att tekniken verkligen ger dem nytta. Om nyttan är tillräckligt stor tenderar kvinnor att följa efter, men anpassar sig ofta till hur tekniken är utformad. Det brukar ta relativt lång tid innan företaget modifierar och anpassar användning till vilken målgrupp man har. Det är relativt sällan som anpassningen görs efter kundens kön, i vart fall görs inte anpassningen med hjälp av faktiska kunskaper om användarnas önskemål - utan oftast med hjälp av deras beteende.

Häromdagen läste jag ett konferenspapper där amerikanska forskare studerat könets betydelse när det gäller e-handel generellt. I sin studie menar de att kvinnor i högre grad än män attraherades av webbutiker som erbjöd en kontext där det händer spännande saker. Att butiken inspirerar och ger tips och råd. Medan män däremot var mer attraherade av en webbutik som var interaktiv, där man kan "prata" med andra kunder och läsa andra kunders åsikter. Män var också i högre grad än kvinnor påverkade av den upplevda risken med ett köp. Det innebär t.ex. att män hellre handlar från kända online-butiker än okända, att de hellre köper varumärken som de känner till, än okända. 

Det här är intressant kunskap, för det visar att det borde finnas en potential i att anpassa sin webbutik redan från början till vilken målgrupp man har. Om din målgrupp består av kvinnor ska kanske butiken designas med hjälp av experter som kan kvinnligt e-handelsbeteende, attityder och önskemål, och samma sak för manliga målgrupper? 

Konferenspappret jag refererar till heter "Factors Affecting Online Consumer's Behavior: An Investigation Across Gender" och är skrivet av Xiaolin Lin, Mauricio Featherman och Stoney Brooks.

Om ni är mer lässugna så kan ni förstås också läsa undertecknads avhandling "De säger att nätbutik är bekvämt" (Sundström, 2007) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar