lördag 6 juli 2013

Mobile shopper and WOM - Valencia

Mer om EAERCD
Efterföljande dagar innehöll även de en mängd intressanta presentationer och vi valde att besöka sessioner för  "new technology and e-commerce". En utav presentationerna, "The effects of ICT on hotel loyalty: Moderating role of personal and experience-related variables", behandlade ämnet ICT (Information communication technology) och vad den har för effekt på EWOM (Electronic word-of-mouth) inom hotellbranschen. Genom en studie inriktad på hotellgäster i Spaniens tre största städer, kommer författarna med slutsatser om att vid hög användningsgrad av ICT hos hotellen ökar den totala kundnöjdheten och därigenom även kundlojaliteten. EWOM har dessutom en medlande effekt som också den påverkar kundnöjdheten och kundlojaliteten.
Stolta masterstudenter på sitt livs första forskarkonferens

Senare var det dags för en presentation av studien "Entertainment of group influence? Different roots of satisfaction and WOM according to mobile shopper age" som presenterades av Jana Prodanova från universitetet i Burgos. Jana vad dessutom en härlig tjej som vi hade nöjet att umgås med under i stort sett hela konferensen. Studien hon presenterade tog upp fenomenet M-commerce, och hur konsumenter som använder mobilen som köpkanal, påverkas av word-of-mouth. Genom personliga intervjuer med hela 447 studenter i två olika åldersgrupper runtom i Spanien finner studien att den yngre målgruppen (med konsumenter under 25 år) påverkas till stor del av det upplevda nöjet under själva köpet de gör med hjälp av mobilen, medans den äldre målgruppen (i studien de mellan 25-35 år) tenderar att påverkas mer av sociala normer och grupptryck. Författarna menar att företag bör vara medvetna om att kundnöjdhet är en viktig faktor för implementering av en mobilshop eftersom samtliga hypoteser i studien accepterades. En mycket intressant studie som ligger i tiden och som lätt skulle kunna utföras i andra länder och definitivt i Sverige där användandet av smarta mobiler är en del av vardagen för många människor.
Jonas Floren, Jana Prodanova, Matilda Tjernström, Pernilla Wadenfors

Konferensen avslutas med en galamiddag som vi i skrivande stund kommer att åka iväg på om någon timme. 

Sammanfattningsvis har det varit mycket lärorikt och spännande att ha fått möjligheten att åka iväg på en sådan här konferens som är fylld av forskare från alla delar av världen. Vi vill rikta ett stort tack till Svensk Distanshandel och Happylandholding som hjälpt till så att vi kunde få delta, men även passa på att tacka SIIR, Högskolan i Borås, Malin Sundström och Jenny Balkow som gjort resan möjlig för oss.

Muchas gracias!

Dagens citat
Om jag någon gång ser en leende joggare ska jag överväga saken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar