fredag 5 juli 2013

Forskarkonferens i Valencia - New technology and e-commerce


Den första konferensdagen inleddes med sessionnen "new technology and e-commerce" där en uttav presentationerna, "Establishment of online shops by SME retailers and dustributors - A rational deciscion or Institutional pressure?" handlade om vilka faktorer som bidrar till att SME (small and medium enterprices) introducerar en nätbutik i sin verksamhet. Författarna Mathias Schu och Dirk Morschett från univeritetet i Freiburg drar i sin studie slutsatser om att det inte bara är den upplevda funktionen som är viktig,  utan även påverkan från omvärlden. De menar att incitamenten för att introducera en nätbutik beror både på interna och externa faktorer.

En annan intressant presentation under sessionens gång var "Refusal and interferance of communication - Analysis of the effects of a new phenomenon on customer reationships", skriven av några forskare från universitetes Graz och State university California. Studien tar upp fenomentet tvåvägskommunikation och interaktiva företag. Den ifrågasätter huruvida företag verkligen är så interaktiva som de utger sig för att vara, med hänsyn till den mängd DNR (do not repy) mail som dagligen skickas ut från företag som utger som för att vara interaktiva. Författarna hävdar att den typen av mail i framtiden kan komma att skada kundnöjdheten och kundlojaliteten.

Senare under dagen var det vår tur att presentera vår studie "Impulsive Buying Behaviour - The role of feelings when shopping for online fashion". Trots att vi alla tre var något nervösa innan det blev vår tur flöt presentationen på bra och vi fick bra konstruktiv kritik och bra feedback efteråt.
Pernilla Wadenfors, Jonas Florhed & Matilda Tjernström

Dagen avrundades med en båttur i vackra Valencias kommersiella hamn samt mingel tillsammans med övriga konferensdeltagare på en pir vid strandkanten. Sammanfattningsvis en mycket trevlig dag med många intressanta möten. 
//Pernilla, Jonas och Matilda


Dagens citat
Sanningen är den att man kan tycka om många samtidigt, fast på olika sätt

1 kommentar:

  1. more information concerning e-commerce and retail research:
    http://www.matthiasschu.ch/home/publikationen/

    SvaraRadera