lördag 29 juni 2013

Tänkvärt om siffror och magkänslaDet är säkert många av er som någon gång ibland tagit del av den ständiga diskussionen kring hur beslut ska fattas – med hjälp av siffror eller med hjälp av magkänsla. Från tid till annan så svänger argumenten. I vissa tider så är majoriteten övertygad om att det är siffror som är den rätta vägen, men ofta hörs röster om att siffror måste kompletteras med någon form av tyst kunskap, intuition.


I en ny marknadslogik färgad av argumenten från populär litteratur som t.ex. Chris Andersons ”The Long Tail” och Ian Ayres ” SuperCrunchers: Why Thinking-By-Numbers is the New Way To Be Smart” är vi just nu inne i en period då statistik och siffror lyfts fram – allt som görs ska mätas, vi ska ta fram siffror, analysera och vrida på dem och på så sätt ta rätt beslut. Företagen ska bygga sin affärsidé och verksamhet på algoritmer. Även Google är ett tydligt exempel på den här trenden och många många företag följer efter. Data har blivit häftigt, ju mer data desto bättre. 


Även forskningen drar åt det hållet (inte minst undertecknad som tycker att data mining är fascinerande och kanske också användbart…), men är det alltid rätt väg att gå? Ska vi inte ibland lyssna på vår magkänsla som grundar sig på erfarenhet och insikt?


Vi i SIIR.s strategigrupp fick för ett tag sedan lyssna på ett intressant inlägg kring den här debatten framfört av Anna Bengelsdorff som är kundombudsman på Ellos Group. Hennes reflektion är att företag aldrig får växa sig så stora så att de förlorar kontakten med kunden. Kunderna är inte siffror och transaktioner utan människor. Ibland måste vi använda den insikten, även om vi tycker om analytiska och rationella metoder för att fatta beslut. Många gånger har jag också hört liknande resonemang från VD.ar i stora bolag, inte sällan kommer de från lite äldre och erfarna personer, och de säger: vi får aldrig tappa kundperspektivet, vi måste själva vara kunder i vårt eget företag, besöka våra butiker i egenskap av kund och tänka som en kund. Först då har vi nytta av all statistik och kunddata som vi samlar in
Anna Bengelsdorff


Bortsett från "Tänka snabbt, tänka långsamt" av Daniel Kahneman, så finns det inte så mycket litteratur om hur vi kan hålla balansen mellan siffror och magkänsla! Kanske läge för någon som har skrivklåda att starta ett bokprojekt?

 

Dagens citat är: Du föddes som ett original - Dö inte som en kopia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar