torsdag 13 juni 2013

Swedbank och Google

Swedbank och Google har gjort en intressant rapport tillsammans med Boston Consulting Group. Den behandlar digitaliseringen i Sverige och visar att vi visserligen ligger bra till just nu, men att övriga nationer utvecklas i snabbare takt. I rapporten presenteras också en del fakta om svenska konsumenter. Som att över hälften av svenskarna har 3 eller fler online-verktyg (mobil, surfplatta, laptop, dator), att över 70% är bekanta med online shopping och att 20% av oss har online-handlat med hjälp av mobilen. I rapporten menar man också att den digitala kompetensen bland svenska företag är förhållandevis låg. Och det är jag nog beredd att hålla med om. Och är lite oroväckande, särskilt med tanke på att vi som konsumenter ligger så långt fram när det gäller användning. Men det ser så klart olika ut i olika branscher. Och även olika mellan företagen.


För några dagar sedan så hade vi ett intressant samtal i SIIR.s strategigrupp när det gällde små och medelstora handelsföretag och vilka typer av problem som de brottas med. Några menade att vanliga utmaningar ofta handlar om försäljningskanaler. Som att man funderar på att kanske också börja erbjuda e-handel, men att man inte riktigt vet hur man gör, vad man ska tänka på och hur det ska organiseras. Eller att man beslutat sig för att erbjuda online-handel som ett komplement till sitt breda butiksnät - bara för att man bör göra det och att onlinehandeln kan betraktas som ett skyltfönster. 


 


Sedan finns det företag som har andra typer av problem. Till exempel att de vill förbereda sitt CRM-system för mer avancerad infrastruktur och bli bättre på att analysera större datamängder. Eller att man funderar över RFID-taggar på några av sina produkter för att kunna ange rätt pris vid rätt tidpunkt på färskvaror.
Två problem, på två helt olika nivåer. Och det går att koppla ganska tydligt till Swedbank och Googles rapport: för med exemplena vill jag visa att den digitala kompetensen troligen har en väldigt stor spridning mellan de företag som ligger i framkant och de som ligger efter. När jag hade läst rapporten så funderade jag lite kring varför jag kände mig så frustrerad. Varför har vi såpass många "trötta" handelsföretag i Sverige? Kan det vara så att digitalisering och innovationer bäst utvecklas av yngre personer? De s.k. "Millenials", som vuxit upp med Internet? Och att vi har för få av dessa personer inom handeln? Eller så är det helt andra saker som påverkar den ganska oroväckande utveckling som rapporten ändå pekar på. Att det handlar om resursbrist, en ovilja till förnyelse och brist på kunskap. Det finns många frågor att ställa - och inga tydliga svar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar