söndag 30 juni 2013

Mer snabb och långsam sommarläsningAnna Bengelsdorffs resonemang (se tidigare blogg) har väckt en del funderingar hos många. För hur människan fattar beslut är fascinerande. Du har säkert varit med om att verkligen fundera igenom ett beslut, ställa upp för- och nackdelar med ett beslut, föreställt dig olika utfall och känt dig säker på att beslutet är genomtänkt. Och ibland har du gjort precis tvärtom. Avvikit från rationella principer och väldigt snabbt tagit ett beslut, baserat på ”känslan” av att det var rätt. Båda sätten att fatta beslut förekommer och många menar att i en miljö eller situation som är bekant och kan förutsägas är intuitionen mer regel än undantag för vårt beslutsfattande.Jag har precis börjat läsa boken ”Tänka snabbt, tänka långsamt” och enligt Daniel Kahneman (Nobelpristagaren i ekonomi 2002) så har människan två olika system för hur vi tänker och fattar beslut. System 1 är den supersnabba associationsmaskinen och kräver inte mycket energi men ger upphov till känslor och beteenden. System 2 är däremot ett mer krävande sätt att tänka och fatta beslut som tvingar hjärnan att reflektera och värdera intryck. I valet av de två systemen så är system 1 det som är lättast och mest bekvämt. För det går inte att stänga av och under nästan hela vår vakna tid så tänker vi faktiskt inte medvetet. Vi låter vårt undermedvetna styra – i vart fall om man inte vill anstränga sig… 

I boken menar Kahneman att det är System 1 som styr våra handlingar, men att System 2 ibland är helt nödvändigt att använda. Vi litar på våra intryck och handlar efter lustens ingivelse.

Jag har alltid fascinerats av människor som tydligt redogör för sina beslut, som har logiska resonemang och som visar att de utvärderat sitt beslut med hjälp av rationellt tänkande. Efter att ha läst Kahnemans bok har jag insett att en sådan person egentligen visar att hon/han konstruerat en sammanhängande berättelse i sitt medvetande. Att hon/han lagt ner mer tid och tankemöda, men inte att beslutet i sig är mer ”säkert” än jämfört med ett beslut fattat på intuition. Kanske är det klokt att åtminstone känna till att människan fattar beslut på olika sätt och inse att det alltid finns osäkerhet i beslut, oavsett hur de fattas.


Dagens citat:

Det svåraste med att göra bra affärer, det är att avstå från de dåliga.

Källa: Simon Spies

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar