onsdag 26 juni 2013

Krav på flexibilitet kommer att förändra handeln

Med intresse kan konstateras att den digitaliserade handeln uppmärksammas på många platser. Glädjande nog kunde vi läsa i Markets krönika 20 juni om sömlösa detaljhandelsupplevelser, att det måste löna sig för butiksmedarbetarna att driva försäljning på nätet precis som i butiken och att det krävs nya affärsmodeller och affärssystem för en sådan typ av förändring. 


För det är inte förvånande att kravet på flexibilitet nu sveper över oss - och att kravet kommer från konsumenterna. Det har vi sett en ganska lång tid när det gäller e-handelsbeteendet. Att e-handelskunden kan tänka sig att handla både det mesta och från de flesta, givet att de själva får välja - betalningssätt, leveranssätt, och leveranstid.

Och kraven på flexibilitet som konsumenter så länge ställt börjar nu äntligen också få effekter på hur man tänker inom detaljhandelsfältet.  Kanske är det t.o.m. så att vi behöver "flexibla ytor" i våra köpcentrum eller i handeln i stadskärnan. Ytor som snabbt kan byggas om till någon typ av handel som efterfrågas för stunden. Och varför skulle det inte vara omöjligt att också skapa "flexibla ytor" för våra fysiska butiker i det virtuella rummet? Att flera butiker går samman och erbjuder en virtuell galleria. Som gör att småstadsbon som arbetar i storstaden ändå kan handla i sina hemmabutiker, fast göra det på dagtid. Leveransen hämtas upp när man kommer hem.

Och flexibilitet är nog ett ledord för att kunna möta framtidens utmaningar. Flexibilitet, kreativitet och en förmåga att inte bara tänka innovativt - utan också att agera innovativt. En kittlande idé. Läs gärna Emma Hernells krönika i tidningen Market. 


Blicka inte bakåt på den väg du redan gått
Rikta blicken framåt där du inte gått
Framtiden är mycket mer spännande


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar