måndag 10 juni 2013

Finforskning och fulforskning?

För oss inom akademin är det ofta så att den som är forskare och som håller på med forskning måste uppfylla ett antal kriterier. Det viktigaste är dock att man har "körkort" - dvs. en doktorsexamen. 
Vad som därefter betraktas som "forskning" skiljer sig något åt mellan ämnesdiscipliner, men även mellan universitet och lärosäten. En del menar att  "finforskning", innebär att det man forskar om publiceras i vetenskapliga tidskrifter, presenteras på vetenskapliga konferenser och att det arbete man gör refereras av andra forskare (i ytterligare journaler och på konferenser). Ett sådant förhållningssätt kan kanske bero på det akademiska meritsystemet som i princip bara tar hänsyn till antal publikationer och att det dessutom är i en tidskrift som är högt rankad. 

Andra menar att forskning är en aktivitet som handlar om att förstå hur saker och ting hänger ihop och att man försöker hitta lösningar på problem. Det innebär att forskare och forskning också ska leda till aktivitet, d.v.s. att den kunskap som utvecklas ska vara användbar och förändra, förhoppningsvis till det bättre. Att vara pragmatisk som forskare betraktas av många akademiker som lite mindre fint och ofta rangordnas man efter antalet publikationer i tidskrifter och inte efter det man faktiskt åstadkommer i form av ny kunskap, kunskapsförmedling och förändring. Om man dessutom tycker att forskningen ska vara tillämpad, så hamnar man ännu längre ner i den interna akademiska näringskedjan. Och långt där nere brukar ofta handelsforskningen ligga...EU.s satsning på forskning och innovation som kommer härnäst går under namnet Horizon 2020. Än är det inte bestämt hur många miljarder euro som ska avsättas för den här typen av forskning men snart får vi besked. Det som är intressant med Horizon är att den forskning som bedrivs förväntas leverera innovationer - dvs verkstad och förändring:) I min värld betyder det att åtminstone EU har klargjort vad forskning ska vara - nämligen tillämpad. Och det känns som att vi kan sluta "skämmas" för att den forskning vi bedriver ofta leder till praktiskt förändringsarbete och inte alltid till vetenskapliga artiklar i journaler. 

 
Smartster.se

För inte så länge sedan satt jag och hade en trevlig långlunch med en entreprenör, Andreas Swahn, som precis startat Smartster.se , en digital galleria. Det är ett spännande företag som vi på SIIR hoppas få arbeta mer med framöver i ett projekt om datamining. Mitt i ett samtal säger han till mig: "Vilken typisk forskare du är, du stödjer alltid dina resonemang med någon undersökning..." Vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller som ett tecken på att jag är torr och tråkig? 

//MalinInga kommentarer:

Skicka en kommentar