tisdag 7 maj 2013

Handel och konsumtion - en hållbar och attraktiv stad

Meetingpoint Handel och Konsumtion
Idag hölls ett seminarium på Handelshögskolan i Göteborg. Temat var den hållbara och attraktiva staden där många menar att handeln har en viktig plats. Det är också handeln som kanske måste tänka om mest när det gäller utveckling och bidrag till både stadsbild, samhälle och hållbarhet. För om vi ska vara krassa - inte kan det hålla på hur länge som helst, det här att vi bara köper mer och mer hela tiden, att butikerna blir fler och större och att tillväxt fortsätter att mätas i kvadratmeter?


Publiken bestod av en blandning av handelsanställda, handelsägare, fastighetsägare, studenter och forskare. Vi fick lyssna till flera infallsvinklar på handel och konsumtion som i sin tur ska bidra till en hållbar och attraktiv stad. Niklas Egels-Zandén berättade om två företagscase som lyckats (åtminstone delvis) sätta hållbarhet på den strategiska dagordningen. Ett tydligt budskap var att hållbarhet inte kan hanteras som en separat fråga i ett företag utan måste hanteras i ledningsgrupperna, i de viktiga framtidsfrågorna och på den agenda som också styr företagen mer långsiktigt.
Niklas


Helene Brembeck gav oss en lite annan syn på det här med hållbarhet och attraktion - nämligen att staden också skall vara en plats och arena för alla människor, både yngre, äldre, rörliga och raska och människor med olika funktionsnedsättningar. 
Helene


SIIR och Kairos Future fick också möjlighet att prata om sin pågående studie om framtidens köpbeslutsprocess, där vi problematiserade en del kring konsumenten i en digital värld och pekade på det stora kunskapsbehovet som finns om hur vi fattar våra köpbeslut (eller beslut att inte köpa) nu och i framtiden. 

Självklart hade vi mer på dagordningen den här dagen men jag nöjer mig så här långt... Vill istället avsluta med några frågeställningar som avslutade dagen och som deltagarna tillsammans med mig tog fram:

  • Vad innebär egentligen en hållbar och attraktiv handel?
  • Vad innebär en hållbar och attraktiv stad?
  • Vad ska människor göra i den framtida staden, kommer handel att vara ett viktigt inslag eller blir det andra aktiviteter - i så fall vilka?
  • Hur kan vi fånga upp idéer underifrån som bidrar till en mer hållbar och attraktiv stad?
  • Kan vi göra handel av kultur?   
  • Är det fruktbart att akademi och handelsaktörer möts mer systematiskt och regelbundet för att nå gemensamma mål?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar