fredag 5 april 2013

Sweden Logistics

Nu har Sweden Logistics haft sin årsstämma som också innehöll en öppen föreläsning för logistikintresserade aktörer. Under temat "Knallar, kundupplevelser och kunskap" föreläste professor Dag Ericsson, ek.dr. Malin Sundström och utvecklingsingenjör Magnus Thordmark. Det blev så många anmälningar så att vi t.o.m. fick byta lokal. Kanske ett bevis på att logistikområdet drar till sig en hel del intresse just nu, men också en signal om att många som tidigare sett logistik som en separerad del av verksamheten nu börjar tänka om. Och börjat komma till insikt att logistik (som så mycket annat) måste integreras i alla verksamhetsdelar. Och framför allt - att logistik inte längre bara handlar om lastbilar, transportflöden och maxade laster...
Professor Dag Ericsson

Just nu pågår en del diskussioner om e-handel, tredjepartslogistik, lean, förälsker och mycket annat. Du hittar diskussionen via Linkedin. Gå gärna in och följ snacket - det är en helt öppen grupp.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar