tisdag 2 april 2013

Logistik, effektivitet och Staples Sverige


Ju mer man sett, ju mer man varit med om, desto ovanligare är det att man blir riktigt imponerad av något! Men i förra veckan blev jag det. Nästan lite "kär". I ett lager. I Växjö. Hade förmånen att ägna en hel dag åt att lära känna verksamheten som Staples bedriver i sitt logistikcentrum i Växjö och lärde mig en hel del. Både om effektivitet, motivation, arbetsmiljö och organisation.


Men den kanske viktigaste lärdomen var nog ändå hur tillämpning av det som "vår" professor Dag Ericsson kallar allokativ effektivitet - att fördela och använda resurser så kostnadseffektivt som möjligt. Och samtidigt tillämpa adaptiv effektivitet - att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar. 2012 omsatte Staples Sverige drygt 1,7 miljarder. Den största delen ligger på B2B och e-handelsförsäljningen är riktigt stor. 

När vi gång på gång påminns om att e-handeln i Sverige växer, så är det sällan vi pratar om B2B - och det trots att den delen av e-handeln är den överlägset största! Över hälften av alla svenska företag e-handlar enligt SCB.s rapport "Företagens användning av IT 2012". Det är många miljarder som omsätts via webb- och EDI-försäljning. Ett besök på ett automatiserat plocklager förklarar i alla fall för mig en hel del om varför vi ser en sådan ökning av elektronisk B2B-handel just nu...Ett besök på Staples webbplats ger ytterligare förklaring till att den digitaliserade distanshandeln går som tåget...

Tack Mats Karlsson för en kanondag i Växjö och, som någon sa: Ett besök i Tomteverkstan//Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar