söndag 31 mars 2013

Överlägset bäst på kundbemötande

I dagarna har SIIR färdigställt en utvärdering av butikskommunikation och kundbemötande för en uppdragsgivare. Ett ganska mediokert resultat där det mest nedslående var att personalen i butikerna verkade ganska ointresserade av sina kunder. 

Samtidigt kommer rapporter från Daymaker som undersökt kundbemötande bland större svenska detaljhandelskedjor och visar att de står sig dåligt i en internationell jämförelse. I botten ligger Ö&B, Lindex, Shell och Hemtex. Huruvida det verkligen ÄR så att svenska butiker är sämre än internationella dito är kanske inte helt vederlagt, men föranleder ändå en viss självrannsakan. Om handeln ska utvecklas åt rätt håll så är troligen god servicekvalitet och fantastiskt bemötande två variabler som ger det där extra värdet som kunderna söker efter. Det är också ett fantastiskt bemötande som skiljer en dussinbutik från en butiksupplevelse. 

Igår kom ett inspel från en amerikansk kollega som tipsade om en kedja som har en annorlunda syn på service och som menar att den viktigaste framtida konkurrensfördelen den fysiska butiken kommer att ha i framtiden är - personalen och deras serviceförmåga! Läs mer om Quik Trip (convenience-store och gas-station chain) som betalar sina anställda dubbelt så höga löner som en genomsnittlig butiksanställd i USA. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar