fredag 22 mars 2013

Olle Blomqvist

För ett tag sedan hade jag förmånen att få samtala med Olle Blomqvist och höra hans mycket personliga berättelse om hur han tänkte och resonerade när Fabriks och Handelsfirman Ellos föddes. 


I den här bloggen ska jag inte ta upp hela Olles livshistoria (för den som vill veta mer, besök gärna Handelsklubbens webb - utan nöjer mig med att kommentera ett par saker som han sa:För att bli riktigt framgångsrik krävs att man tycker det är fantastiskt roligt. Det är glädjen som är den viktigaste drivkraften.

Forskning om entreprenörer visar att de fortfarande idag har ungefär samma drivkrafter som Olle beskriver. Men, det är också utmaningen som är central, att pröva om det är möjligt, testa sina gränser. Däremot tenderar drivkrafterna att ändra sig i det läge då SME.s och familjeägda företag övergår till att bli börsnoterade. Det är ganska sällan som man hör en VD i ett börsnoterat bolag säga (eller ens antyda) att man går till jobbet varje dag för att det är ”så roligt”.

Det var en särskild miljö i Borås under 40- och 50 talet som stimulerade folk att starta eget.


För innovationer och entreprenörskap krävs ”rätt” förutsättningar. Klassiskt innehåll för en sådan miljö är t.ex. utbildade människor, befolkningstillväxt, hög sysselsättning, god infrastruktur etc. Borås och Sjuhärad har under lång tid kännetecknats av entreprenörskap och affärsmannaskap, även om det i olika perioder, på ett teoretiskt plan, borde ha varit dödsdömt att starta företag i regionen. Men det är något särskilt med Sjuhäradsborna som inte bara gällde 40- och 50-talet utan även nu, och som bidrar positivt till företagande och affärsutveckling. Bland dessa särskilda egenskaper finns: nyfikenhet, energi, påhittighet och kreativitet, laganda och insikten att ömsesidiga utbyten alltid skapar en win-win-situation. Om Olle Blomqvist är ikonen i framgångssagan med Ellos, så har vi flera andra personer som aspirerar till titeln ikon för dagens växande e-handelsföretag. Och det känns bra och tryggt. För vi behöver många fler som Olle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar