torsdag 21 mars 2013

Morgondagens handel


Här kommer några personliga reflektioner som kan kopplas till morgondagens handel  och det extremt tydliga behovet av att detaljhandelsaktörer, ja, alla aktörer som på något sätt är inblandade i att göra affärer med slutkonsumenter, blir medvetna om förändringar som snart kommer:

Om företag vill agera mer långsiktigt och vara förberedda på ett nytt handelslandskap, gäller det att ha dödskoll på t.ex. demografiska fakta (hur ser befolkningen ut idag vad gäller åldersfördelning, geografi, familjesammansättning osv samtidigt som vi beaktar demografiska trender, t.ex. livslängd, urbanisering, inkomst, utbildning, värderingar osv).  Sådan kunskap kan ge oss massvis med information om morgondagens marknad - och därmed idéer om hur handeln långsiktigt bör agera och utvecklas. 

Om 10-15 år kommer svensken att leva längre, Babyboomers (födda 1946-1964) kommer att lägga mindre andel av inkomst på konsumtion, lägga större andel av inkomst på pensionssparande, vara högre utbildad än idag, ständigt vara uppkopplad och välinformerad, vara en "digital konsument" och efterfråga ett delvis annorlunda värdepaket än tidigare. Bekvämlighet (mitt favoritord) kommer att vara centralt. Hälsa och livskvalitet kommer att vara viktiga ledord. Det är bara några av alla väsentliga förändringar vi kan utläsa av demografiska fakta tillsammans med välgrundade trendrapporter

Samtidigt kommer vi att ha en annan typ av konsumenter bland de unga, de s.k. "Millennials". De kommer att efterfråga kvalitet framför kvantitet, engagera sig i hållbar konsumtion, efterfråga hållbarare produkter (och vilja betala för dem), betrakta livet före Internet som "stenåldern" och tycka det är självklart att handel ska finnas: när man vill, var man vill och med just det utbudet som man själv vill ha.

Självklart finns fler variabler att ha koll på, men jag nöjer mig just nu med att lyfta fram konsumenten som drivkraft för innovation och utveckling. Det är ju inte handelsaktörerna som bestämmer spelreglerna för morgondagens handel, utan konsumenterna, hur många de är, hur gamla de är, hur mycket pengar de har, var de bor, vad de värderar som viktigt i livet, hur de umgås, hur de lever sina liv och vilka behov de har - samt icke att förglömma - vilka drömmar och önskningar de har om vad som gör livet gott att leva.  Men givet att morgondagens svenska marknad blir ungefär så som jag (och många med mig) beskriver det kan vi vara säkra på att "timglas-effekten"(IBM, 2013) kommer att bli tydligare i Sverige:

  • Företag som erbjuder låga priser kommer att se en växande marknad
  • Företag som erbjuder lyx, flärd, estetiska värden, design (dvs premiumsegmentet) kommer att se en växande marknad
  • Företag som befinner sig i mellanskiktet kommer att se en  minskande marknad 

De företag som lyckas under längre tid är nästan alltid de som har förmågan att lyfta blicken, se in i framtiden och utifrån vad de ser - analysera och omvandla kunskapen till innovationer och nytänkande. Visst är det viktigt att hantera daglig verksamhet, lösa kriser och släcka bränder. Men sett över tiden så är det förödande om företag inte också inser behovet av längre perspektiv, och då menar jag 10-15 års horisonter. Sådan kunskap och insikt kan ge konkurrensfördelar som kan vara helt avgörande för ett företags överlevnad på sikt. Och i den rollen har akademin och forskarna en viktig roll att spela. Vi kan ofta vara den samarbetspartnern som kan bidra med större analyser, ge visioner och visa på möjligheter. Jobbet att omvandla den kunskapen till nya affärsmodeller, affärsutveckling, förändring och innovation måste ligga på företagen. Var och en är bäst på sina saker, men tillsammans kan vi bli fantastiskt mycket bättre. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar