lördag 16 mars 2013

Handel, textil och modeDiskussionen kring om mode- och textilföretag hör till området "Textil" eller till området "Handel" kommer från tid till en annan. Läs t.ex. BT.s näringslivsblogg. Men frågan är hur fruktbar en sådan diskussion är? Är det inte bättre att se möjligheterna i att samarbeta? För samarbete är bra. Samarbete leder till nytänkande och utveckling. Samarbete leder också ofta till framgång.

I veckan som gick tog vi på SIIR ett stort steg fram då vi gemensamt med det tvärvetenskapliga projektet F:3 (Fashion Function Future) vid Högskolan i Borås (HB) lämnade in en ansökan om att etablera ett forskningsprogram för handel, textil och mode.   Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla en stark, långsiktig och internationellt ledande forskningsmiljö för handel, textil och mode; bygga en infrastruktur för nationell- och internationell handelsforskning; bidra med kunskap om framtidens textila handel och framtidens försäljningskanaler; utveckla kunskap om affärsutveckling för textila handelsföretag; bidra med kunskap till studerande och verksamma i det textila handelsfältet; samt bidra till att forskning om detaljhandel, textil och mode ökar.

Inom ramen för programmet vill vi bl.a:

  • engagera internationellt framstående forskare i ett gästprofessorsprogram;
  • bygga ett internationellt starkt forskarnätverk med forskare;

  • arrangera seminarier och workshops som riktar sig till forskare och verksamma inom handel, textil och mode

SIIR.s handelslabb kommer att bli en viktig resurs för att bedriva tillämpad forskning och utvalda experter (gästprofessorer) kommer att utgöra ett viktigt kunskapsbidrag för både HB-forskare och handelsföretag i regionen som vill ha expertkompetens. Nu håller vi tummarna att ansökan beviljas och att vi tillsammans blir ännu fler som vill forska om handel.
//Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar