måndag 25 mars 2013

Framtidens handel - Borås Tidning

Äntligen börjar diskussionen om ett förändrat detaljhandelslandskap sprida sig. I Borås Tidning kunde man häromdagen på ledarsidan läsa Stefan Eklunds slutsatser om de förändringsvindar som blåst ganska länge: framtidens handel måste planeras nu, inte bara av handlarna, utan även av fastighetsägarna och de kommunala samhällsplanerarna.

Huruvida sådan planering omfattar behovet av att bygga ihop Knalleland med stadskärnans handelsstråk är kanske inte alla överens om, men jag gläds åt att insikten om en sammanhållen handelsstrategi börjar komma från flera håll även regionalt. Även insikten om att handeln behöver ta ett stort steg och anpassa verksamheten till kundernas nya vanor och beteenden. Och ett sådant steg innebär att vi måste ta reda på mer om vad konsumenterna faktiskt gör, hur deras köpbeslut ser ut, vilka värderingar och attityder som finns, hur de använder ny kommunikationsteknologi och massor med annat. 

Sådan kunskap kan sedan kombineras med demografisk statistik och därmed bli ett säkrare beslutsunderlag för både företag, fastighetsägare och kommunala instanser som insett att det är nödvändigt att ha en handelsplan och strategi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar