lördag 2 februari 2013

Mataffärer och innovationEfter att ha sett Lounge Talks är det några som efteråt frågat mig vad det är med den internationella dagligvarubranschen och särskilt Tesco som gör att jag säger att de är innovativa. Här kommer en kort utveckling om sådant som jag tycker kännetecknar innovation och som är särskilt tydligt inom branschen: 


  • Att inte definiera innovation för snävt
  • Att i begreppet innovation omfatta processer och metoder (t.ex. arbetssätt för att få personalen att komma på nya idéer)
  • Att tänka på affärsmodellen i det som görs (både operativt och strategiskt)
  • Ständigt utveckla affärsmodellen
  • Att ha en vilja att alltid vilja pröva nya saker
  • Att inte nöja sig och tycka att man är tillräckligt bra någon gång
  • Att alltid stå förberedd för förändring 
  • Att vara den som erbjuder mest värde till sina kunder

Sedan är ju också konkurrens en väldigt viktig drivkraft för innovation. Ju fler aktörer på en marknad, desto hårdare måste ansträngningen vara för att bli den som erbjuder mest värde. 

Fast det är kanske en annan diskussion...och någon större konkurrens vad gäller antalet livsmedelsaktörer i Sverige vet jag inte om vi kan tala om...däremot är aktörerna som finns hyfsat duktiga på att sporra varandra, åtminstone när det gäller pris. Men kunde kanske bli ännu bättre - och där kanske Tesco är en bra förebild...

//Malin  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar