lördag 5 januari 2013

Kommer impulsköpen att öka på en digitaliserad marknad?Har du någon gång impulsköpt något? Då är du inte ensam. För det är många av oss som allt oftare menar att de impulshandlar. Och då menar de köp som inte är genomtänkta och att de köpt något som de egentligen inte behöver. Impulsköp enligt teroin innebär ”a consumer’s tendency to buy spontaneously, unreflectively, immediately, and kinetically” (Rook & Fisher, 1995, p. 306). Och det har bedrivits en hel del forskning om impulsköp över tiden. Ofta i syfte att verkligen försöka förstå vad det är som driver oss till att ibland göra dessa spontana och omedelbara inköp.


Men forskningsresultaten som visar varför människor impulsköper är  fragmenterade och pekar åt olika håll. Ibland är resultaten rent av  motsägelsefulla. 

I dagens samhälle har konsumenten ännu fler möjligheter att genomföra impulsköp och stimuli i den fysiska butiken är bara en påverkansfaktor bland många. Handeln har blivit digitaliserad precis som den svenska konsumenten! Så nu för tiden får vi köpsignaler från väldigt många olika platser, från olika kommunikationsverktyg och från olika aktörer. Och det innebär troligen att vi också i högre grad kommer att påverkas. Och kanske allt oftare gör impulsköp. Eller så är det inte så… 

Det hade varit intressant att studera multikanalkonsumenten och hur impulsköpen ser ut på en allt mer digitaliserad handelsmarknad, om de tenderar att öka, eller om de minskar. Kanske något att ta tag i?
//Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar