måndag 28 januari 2013

Investeringsyra för m-handel


En nyligen genomförd marknadsundersökning (Featured, Marketers, Research) visar att detaljhandelsaktörer i UK planerar att göra stora investeringar i mobil handel under de närmaste tre åren. Vi talar nästan om en dubblering av investerade pengar jämfört med prognosen för 2013. Det finns en stark tilltro till mobil handel och mobil kommunikation och många menar att mobilen kommer att bli den viktigaste trafikdrivaren framöver.


Skälen till en utveckling mot m-handel är säkert den ökande andelen konsumenter som använder smarta telefoner och läsplattor. Men det finns många med mig, som menar att vi kanske borde skynda långsamt. Vi vet än så länge inte särskilt mycket om hur människor "konsumerar" nya tjänster kopplade till mobil/digital teknik, och framför allt vet vi lite om varför de använder s.k. technological devices. Kunskapsbehovet är skriande stort och vi måste lära oss mer. Och kanske samtidigt också ta tillvara på de befintliga kunskaper som finns om köpbeteende, köpprocesser och attityder till ny teknik.

Ur ett företagsperspektiv är också skillnaden stor mellan att se m-handel som en kanal, eller att betrakta m-handel med ett omnichannel-perspektiv (och yes, nu sa jag ordet, det som jag egentligen inte tycker om, omnichannel). Vi har heller inte hela bilden klar för oss vad gäller regleringar och skatter för den här typen av konsumtion i framtiden.  

Det är lätt att konstatera att det pratas mycket om den mobila marknaden just nu. Många rycks med i investeringsyran men som sagt, det finns många frågetecken och en del orosmoln


 //Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar