tisdag 11 december 2012

Vill vi agera miljöanpassatKonsumenter har olika förutsättningar och vilja att agera miljöanpassat. Det var en av flera viktiga lärdomar igår när rapporten ”Nätverk, trådar och spindlar – Samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil” presenterades på högskolan (Ekström & Salomonson, 2012). Och just det där med vilja är intressant, eftersom vilja (eller motivation) är centralt för hur vi agerar.  

I en studie från 2006 visar forskare att det är värderingar och livsstil som avgör hur konsumenter beter sig när det gäller ekologisk konsumtion (”Environmental values and lifestyles as determining factors of ecological consumer behaviour: an emprirical analysis”). Visserligen gjordes studien på spanska konsumenter och visserligen var det för drygt 6 år sedan, men det är ändå en intressant studie. För konsumenter som på den tiden tillhörde vad man kallade ”ett ekologiskt segment”, agerade utifrån särskilda värderingar. De hade ett högt engagemang för miljö, levde en ekologisk livsstil, ville ständigt förbättra sig själva och sin omgivning vad gällde medveten konsumtion och ägnade stor del av sin tid till återvinning.

Hållbarhetsutmaningarna inom handeln är självklart stora och, kanske extra stora inom mode och konfektion. Det slängs vansinnigt mycket kläder och textil och ofta är det som slängs fullt fungerande. Vi har bara tröttnat på grejorna. För att minska det textila avfallet krävs en förståelse för konsumenters situation i vardagen menar många. Och att vi måste ta fram lösningar som gör det lättare för konsumenter att agera miljövänligt.

Sådana förslag tror jag grundar sig i en tanke att vi konsumenter är lite bekväma och lata. Eller som Mikael Dahlén en gång uttryckte det på en föreläsning: människor är dumma, lata och fega. Och så kan det mycket väl vara. Vi orkar inte göra det rätta, vi har inte tid att göra bra val, det är omständigt att återvinna, vi vet inte om återvinningen fungerar, någon annan tjänar säkert pengar på de där återvinningsstationerna osv. 

Eller så är det helt enkelt så att prioriteringarna när det gäller hållbar konsumtion och återvinning/återvanvändning av kläder inte finns i tillräckligt hög grad. Och de kundsegment som besöker Ullared kanske heller inte är de med det högsta engagemanget för miljön. Det kan vara lätt att tro att shoppingturister som besöker Ullared oftast gör det för att de letar låga priser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar