fredag 7 december 2012

Utmaningar för svensk handel

Nästan dagligen tycker jag att jag hör och läser om de stora utmaningarna som handeln står inför. På en internationell nivå återkommer ofta diskussioner om ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Men det är också vanligt att diskutera behovet av att förstå olika marknader - think global, act local!

På  World Retail Congress i september i år handlade mycket om utmaningarna om innovationer, kreativitet, digitala kanaler och teknologi.   När  Svensk Handel frågade sina medlemmar vad de såg som de största utmaningarna för drygt ett halvår sedan framkom följande:

  • Dagligvaruhandeln tror att konkurrensen från externa köpcentra kommer att vara en stor utmaning mot enskilda handlare. De tror också att det kommer att krävas stora insatser för att locka och behålla kompetent personal. 

  • Sällanköpsvaruhandeln upplever att den största utmaningen ligger i konkurrensen från e-handeln. 
  • En stor majoritet av handlarna, oavsett kategori, anser att en stor potential i framtiden ligger i att kunna utveckla tjänsteinnehållet och därmed leverera ökat värde till helhetserbjudandet.   
Som ni säkert förstår efterlyser jag en del utmaningar som inte artikuleras bland svenska företag i den här undersökningen, men som är så vanliga bland internationella handlare. Fast, å andra sidan, det är helt säkert så att många många svenska företag är fullt medvetna om utmaningen och behovet av innovationer, kreativitet och tekniska lösningar för en digital marknad och de digitala konsumenterna som fullständigt tar över samhället just nu :-)

Kan också konstatera att  det är fler än jag som letar efter tekniska lösningar och digital utveckling - överallt - och även på nybyggda köpcentra som Emporia i Malmö. Läs Arnes blogg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar