onsdag 19 december 2012

Hur kommer framtidens konsument att fatta sina köpbeslut?

Får jag lov att presentera en kittlande fga så här precis innan jul! 

Hur kommer framtidens konsument att fatta sina köpbeslut?  

Länge har vi trott att individers köpbeslut är ganska enkla att förstå och beskriva. Vi har trott att man först har ett problem. Problemet gör att vi söker information som kan hjälpa oss att lösa problemet. När vi hittat tillräckligt mycket information utvärderar vi de alternativ som står oss till buds. Vi väljer sedan det som känns bäst och köper. Efteråt funderar vi (mer eller mindre) på om beslutet var det rätta och dessa erfarenheter påverkar vår köpbeslutsprocess nästa gång


Men handen på hjärtat - VEM av oss idag beter sig så här? Nej, idag kan köpprocessen börja väldigt långt före vi verkligen kommer fram till ett beslut. Eller så hinner den inte ens börja innan vi är klara och har köpt. Vi påverkas av helt andra stimuli idag jämfört med bara för 5-6 år sedan. Idag kan våra vänner på FB ha mer inflytande på våra köpvanor än vad vi faktiskt vet om. Och inspirationen kan komma från bloggar från twittrare vi följer, ja, triggers finns där vi minst anar det. Och köpprocessen (som vi trodde att den såg ut) har mer blivit ett flöde än en logisk process i olika steg. I framtiden är vi säkra på att köpprocessen kommer att se än mer annorlunda ut. Frågan är bara hur den ser ut?

Och hur mycket använder framtidens konsumenter egentligen den tillgängliga teknologin för att utvärdera priser och alternativ? När är de rationella och prismedvetna och när spelar inte priset någon roll? Varför är det på det viset? Ja, det här är några frågeställningar som jag tror behöver besvaras för att kunna vägleda oss att se framtidens koncept för handel och marknadsföring.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar