torsdag 8 november 2012

Varför behöver vi forska om handeln?

Claes-Robert Julander var föredragshållare nummer två under gårdagens inledning av NRWC 2012. Han gav oss sin syn på handelsforskningsfältet under rubriken "The past, present and future of retailing. Han inledde med ett argument om varför handeln är så relevant och intressant att forska om: 

En genomsnittlig svensk spenderar kanske någon timme per vecka i en butik för att göra våra nödvändiga inköp av t.ex dagligvaror. Bara i Sverige innebär det att svenskarna ägnar nästan 300 miljoner timmar per år i butiker. Handel är en del av vardagslivet för väldigt många. Och i skenet av det så kan man faktiskt tycka att vi forskar alldeles för lite om handel.
Andra skäl till varför vi forskar om handeln kan vara ekonomiska aspekter, geografiska, tekniska, logistiska, planeringsmässiga och administrativa. Handeln är också en bra plats att testa hypoteser på. Ja, skälen är många, men på en blogg om handelsforskning känns det nästan överflödigt att tala om...


Vad behöver vi då göra för att öka intresset för handelsforskning och för att bli ännu bättre på det vi gör? En viktig sak menar Julander, är att öka relevansen för handelsföretagen. Forskning bör inte bedrivas för sin egen skull utan för och tillsammans med handelsaktörerna. I den idén finns också en stor utmaning som handlar om hur vi ska bli bättre på att engagera handelsföretag i forskningsprojekt, att lära av varandra och utbyta idéer samt försöka engagera företagen i utbildningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar