söndag 11 november 2012

Supply chain vs Demand chain

En kommentar kring skillnaden mellan Demand chain och Supply chain - direkt från vår egen professor, Dag Ericsson:
Det som är signifikativt för demand chains är att de är efterfrågedrivande (demand driving chains). De är inriktade på att inte bara fungera i existerande konkurrenssystem utan också skapa nya marknader, kundsegment och konkurrensfördelar. Denna möjlighet bygger på djup konsumentinsikt (consumer insight) inte bara vad gäller explicita utan också implicita behov. Det gäller att förstå möjligheter med produkter och funktioner som inte funnits förut och som kunden alltså inte kan efterfråga.
Demand Chain Management fokuserar på nära samarbete, co-creation, med ett fåtal, noga utvalda, leverantörer och kunder. Samarbetet bygger på förtroende, partnerskap och gemensamma värderingar. Detta blir allt mer betydelsefullt nu när konkurrensen snarare ligger mellan kedjor än enstaka företag. Detta är också en orsak till ökat intresse för detaljhandelns stora förändring, t ex som vi jobbar inom SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar