måndag 22 oktober 2012

Ungas HU-intresse ger nya affärsmöjligheter

Sedan någon månad tillbaka föreläser jag i hållbar utveckling (HU) för studenter på Högskolan i Borås. Jag avslutar varje pass med en enkel enkät för att mäta studenternas intresse för ämnet. Den senaste enkäten besvarades av blivande systemvetare, en grupp som inte borde ha något ovanligt stort intresse för just HU-frågor. Jag blev därför glatt överraskad av enkätens resultat: Till exempel fick påståendet ”Jag tycker att det är angeläget att Högskolan i Borås lär ut hållbar utveckling” snittet 4,75 på en femgradig skala!

Det är för mig tydligt att HU är något som intresserar unga i Borås. Jag tror till och med att det för första gången på många år nu kan etableras en grupp där konsumtion i vanlig bemärkelse inte känns angelägen. Samtidigt är unga traditionellt en viktig målgrupp för näringsidkare. Därmed uppstår frågan: Vad vill dessa unga människor köpa, när konsumtion ofta motverkar en hållbar utveckling? Och vad vill vi som handelsinstitut, som näringsidkare, som politiker, som forskare eller som lärare att de ska köpa? Det är svårt att ge raka svar på dessa frågor, men här följer några förslag som existerande eller nya näringsidkare bör kunna satsa på:
         
     Livsstil
     Allt som hör ihop med en ”grön” livsstil är av intresse. Borås har exempelvis flera framstående företag av olika storlek inom friluftstextil. En tanke är att dessa skulle kunna göra gemensam sak: att öppna konceptbutiker motsvarande dagens friluftsbutiker men ha ännu starkare koppling till HU som livsstil.
Spännande produkter
Butiker med spännande HU-relaterade artiklar för unga. Second hand, Fairtrade-märkt och liknande kan gärna samsas under samma tak. Kanske kan kommunen upplåta en stor lokal där många små butiker och enskilda företagare kan visa upp sig och driva en sorts HU-basar? Här skulle då en besökare kunna få favoritjeansen lagade under tiden som han eller hon köper på sig exotiska Fairtrade-märkta kryddor och läser broschyrer om miljömärka resor till fjärran länder. Med en HU-basar skulle kommunen få ökad ”cred” hos unga, och i förlängningen förhoppningsvis ökad inflyttning av barnfamiljer till Borås.


Lokalproducerat

Idag är utbudet av ekologiskt kött förvånansvärt litet på Borås stormarknader. Det bör därför finnas utrymme för en traditionell kött-och-grönt-handel mitt i stadens centrum. Om butiken förläggs till högskolans närhet kan de femtontusen studenterna handla miljö- och djurvänligare på väg hem från föreläsningarna.


Upplevelser

I stället för att köpa produkter kan unga människor förmås att betala för upplevelser, oavsett om de rör HU-märkta resor eller allehanda upplevelser i Sjuhärad.
Immateriella produkter! Den produktkategori som har minst negativ miljöpåverkan är den som inte existerar fysiskt, som programvara i olika former. Det finns gott om välutbildade programmerare i Borås och många nya företag borde kunna startas för att utveckla ”appar” och liknande.


Tidsbesparande

Något som unga brukar ha i överflöd är tid. Dagens ständigt uppkopplade unga för dock en alltmer fragmentiserad tillvaro och bör därför ha mindre ”ledig” tid än tidigare generationer. Allt som gör att unga kan spara tid bör därför ha goda utsikter.

 

Kvalitet

Om människor har samma summa pengar att röra sig med idag som förr men köper färre saker, kan de ting som faktiskt inhandlas hålla högre kvalitet. Detta medför i sin tur att t.ex. kläder håller längre, något som i sig ligger i linje med HU-tänkandet. Samma resonemang bör kunna gälla juvelerare, optiker och så vidare, dvs. branscher som under många år gått från ett fokus på kvalitet till fokus på lågpris. Riktiga kvalitetsbutiker torde alltså kunna fungera i Borås med omnejd.

Det finns säkert många andra HU-relaterade nischer att satsa på som näringsidkare men jag hoppas att listan ovan kan tjäna som inspiration och kanske mod att ta steget. Vad som med säkerhet kan sägas är att intresset för hållbar utveckling är stort hos Borås unga, och om deras miljöintresse håller i sig finns alla möjligheter till nya koncept. I morgon ska jag hålla min första HU-föreläsning för bibliotekariestudenter. Då ska jag se om vi bräcker 4,75!

 

Foto: Högskolan i Borås


Gästbloggare//Petter Dessne
Universitetsadjunkt och miljöombud
SIIR och Högskolan i Borås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar