lördag 15 september 2012

Vad tycker kunderna

Idag startar fältarbetet för SIIRs projekt tillsammans med Ulricehamns Cityförening. Under en ganska lång tid har arbetet pågått med att utbilda butiksägare och personal i servicetänkande, bemötande och exponering. Inte för att kunskapen sedan tidigare varit väldigt låg, utan för att höja nivån ännu ett snäpp. Man kan aldrig bli för bra på service och det finns stora vinster i att gå från bra, till exceptionellt bra! 

SIIR har i det här projektet fått rollen att utvärdera de insatser som gjorts, vilket ska bli ett spännande arbete under hösten. Projektledare är Roman Tannenberg och undertecknad finns också med på ett hörn när det gäller attityder och kunders uppfattning. Under en period framöver kommer Ulricehamn att få en hel del besök av "kunder" som har fått i uppgift att granska varje liten vrå och aspekt av butikerna. Vad de uppfattar och ser kommer därefter att ingå i utvärderingen, men också bidra i det frågeunderlag som vi utvecklar för att kunna förstå hur personal och butiksägare har tillägnat sig de nya kunskaperna och hur de uppfattat den särskilda utecklingsinsats som gjorts.

//Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar