torsdag 6 september 2012

Uppsatspris för studenter som skriver om handel

Hakon Swensonstiftelsen utlyser varje år ett uppsatspris för kandidat-, magister- och masteruppsatser som väljer handelsområdet. Samma utlysning görs också av Handelns utvecklingsråd - HUR! Så sammanlagt är det två pris som delas ut. Studenterna nominerar själva sin uppsats till priset genom att skicka in den för bedömning till stiftelsen. Varje år utses två vinnare och de erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Sista dag för nominering är 1 mars 2013.

Av det skälet vill jag uppmana alla studenter som följer den här bloggen att:

1. Nominera sitt examensarbete om handel om det redan är gjort
2. Välja att skriva inom handelsfältet när ni ska välja uppsatsområde.

Idéer om vad man kan skriva om, är enligt mig oändliga, men här är några förslag: 


 • E-handel och hållbarhet (Är e-handel ett hållbart sätt att shoppa på?)
 • Mobil handel (Hur använder svenska konsumenter sin mobil för att handla?)
 • Hur kan e-handelsföretag bli bättre på kundförståelse genom att använda sitt kundregister?
 • Närproducerade varor (Vilka drivkrafter ligger bakom kundens val att köpa närproducerade varor?)
 • Applikationer (Hur ser konsumenters användning av applikationer ut i en detaljhandelskontext?)
 • Marknadsinformationssystem (Hur kan ett M.I.S [marketing information system] designas vars syfte är att samla in trender inom detaljhandeln?)
 • Marknadsföring i butik (Vilken effekt ger sambandsexponering av olika produkter? Vilket värde ser kunden i att få produktdemonstrationer i butiken? Hur vill kunden att butiken ska utformas för att bidra till en upplevelse?)
 • Nya informationsmöjligheter med QR-koder
 • Shoppingturism och destinationsutveckling (På vilka sätt kan aktörer samarbeta för att öka besöksstatistiken till en shoppingdestination? Hur kan en shoppingdestination bli en intressant FB-vän?)
 • Vem köper detaljhandelsvaror via Internet?
 • Hur köps detaljhandelsvaror via Internet?
 • Hur ser en tilltalande webbsida som lockar till köp?
 • Vad köper konsumenter via Internet?
 • Hur fattar svenska konsumenter sina köpbeslut i dagens samhälle?
 • Vad är apparnas roll i köpprocessen?
 • Hur kan man få segementet 40-talister att köpa mer från ehandelsbutiker?
 • Vilka effekter kan ett multikanalbeteende få för konsumenternas attityder
  till olika företag?
//Malin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar