tisdag 18 september 2012

Hållbar handel är också tillgänglig handel

Hållbarhet är något som var och varannan har ett förhållande till och som väldigt många pratar om. Glädjande nog har också hållbarhet blivit centralt för handelsverksamheter. En viktig aspekt som jag tror att en del kanske glömmer bort när det gäller hållbarhet är: TILLGÄNGLIGHET. Och då avser jag den tillgänglighet som innebär att ALLA, oavsett om vi har full eller nedsatt funktion, behöver för att kunna handla, umgås och leva ett aktivt vardagsliv. 

En föregångare när det gäller tillgänglighet och hållbarhet hittas inom hotellbranschen där Scandic Hamburg Emporio vunnit priser för sitt hållbara och fullt tillgängliga hotell. I tillgänglighetsaspekten täcks både fysisk och designmässig tillgänglighet in. Jag ser med spänning fram mot att alla handelsaktörer snart kommer att inse vilken vinst det ligger i att göra sina butiker fullt tillgängliga. Under tiden får vi glädjas åt de aktörer som faktiskt är medvetna om problemet med att strunta i tillgänglighet (att gå miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för alla) och som arbetar aktivt med att undanröja tillgänglighetshinder. 


I Sverige går det här arbetet framåt och i Borås har man i år valt att instifta ett tillgänglighets- och bemötandepris. Jag hoppas att fler kommuner hänger på den här trenden och stimulerar våra duktiga handelsaktörer till att bli ännu duktigare.

//Malin Sundström 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar