lördag 18 augusti 2012

Workshop om handel i Borås

I egenskap av att vara "en viktig aktör för stadens och regionens utveckling" :-) :-) var vi inbjudna att delta i en workshop om nuvarande handelssituation i Borås samt att diskutera framtidsfrågor. Det blev en spännande eftermiddag då vi först fick ta del av en nygjord utredning av befintlig handel. Siffrorna som presenterades kan nog både tolkas som glada och något mindre glada... En optimist skulle säkert säga att det finns enorm potential vad gäller framtiden och jag väljer att sälla mig till den skaran. 

Det som behövs i regionen är en uttalad handelspolicy med gemensamma mål och en tydlig strategi om hur handelsplatser ska utvecklas, hur och var nya ska förläggas och det arbetet måste göras i samverkan med både fastighetsägare, kommuninvånare, krögare och restaurangägare, handelsföretagen och framför allt - Boråsare och tillresta shoppingbesökare!

En sammanfattning av läget skulle nog kunna beskrivas som att "Borås är som vilken medelstor svensk stad som helst när det gäller handel. Invånarna köper ungefär lika mycket dagligvaror som sällanköpsvaror, vi är mycket lojala till våra handelsplatser och både risar och rosar de mest framträdande handelsplatserna. Något som sticker ut är att vi har en något lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet, och därmed också en något lägre inkomstnivå. Något annat som sticker ut är att vi faktiskt ökat våra inköp av sällanköpsvaror de senaste två åren mer än riksgenomsnittet. Dessutom tycks det vara så att satsningen på Borås som kultur och skulpturstad börjar få genomslag även på handelssiffrorna. Ju fler besökare som kommer för att titta på utbudet av kultur och skulptur, desto högre förväntningar ställs också på handeln, både vad gäller utbud och variation, men också vad gäller öppettider och restaurang- och krogliv."


 Personligen tycker jag att Borås borde lägga en strategi som handlar om att återvinna en plats i svenskars hjärta som en bra och trevlig handelsplats. Förr i tiden hade vi massvis med kunder som kom i bussar för att göra "fynd" i Knalleland där postorderföretagen hade outlet-försäljning. Nu är verkligheten en annan, men det finns stor potential att återerövra den försvunna platsen - genom att istället satsa på e-handel och att dra nytta av att mycket returhantering från e-handelsföretag faktiskt finns i Borås. Kanske skulle vi kunna bygga upp en ny handelsplats där kunder kan besöka e-handelsföretagens olika outlet-butiker där de mesta varorna är returprodukter. Det skulle många vinna på, dels vad gäller ett mer hållbart samhälle där vi kan ta tillvara på varor som blivit felköpta eller har mindre fel, dels för att slippa ännu fler onödiga transporter och slutligen - för att kunder ska kunna köpa lite smartare och billigare...Ungefär lyder undertecknads reflektioner av Borås som handelsplats.

//Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar