söndag 1 juli 2012

Detaljhandeln i Sverige 2025

SIIR tipsar om Handelns utvecklingsråds undersökning "Härifrån till framtiden - detaljhandeln i Sverige 2025".


Ibland känns det som att vi "tjatar" om att handeln är en viktig motor för landet, men det kan inte nog understrykas att det är så. Svenska hushåll spenderar ca 33 % av sin inkomst på detaljhandelsvaror, vilket är den enskilt största utgiftsposten för ett hushåll. 250 000 personer är sysselsatta inom detaljhandeln och år 2009 varomsättningen drygt 600 miljarder kronor. Det är ofantligt mycket pengar.

I rapporten "Härifrån till framtiden - detaljhandeln i Sverige 2025" presenterar man ett troligt utvecklingsscenario för den framtida handeln. I rapporten kan du läsa om utmaningar och prognoser för den demografiska utvecklingen och framtida konsumtion som i sin tur pekar ut viktiga drivkrafter som kommer att föra detaljhandeln framåt.


Något som vi tycker är särskilt intressant är hur befolkningens ålder (demografin) utvecklas och vilka implikationer som dras av det i rapporten. År 2025 kommer vi troligen ha dryga 10 miljoner invånare i Sverige. Omkring 40 procent av befolkningen kommer att vara ungdom (under 18 år) eller pensionär (över 65 år). År 2025 förväntas antalet individer med utländsk bakgrund ha ökat till drygt 2,1 miljoner individer, vilket medför att drygt 21procent av befolkningen är född i utlandet eller barn till invandrade föräldrar. Att vi kommer att ha en befolkning med fler pensionärer och att fler kommer att vara utlandsfödda eller barn till invandrade föräldrar är kanske det mest intressanta. I rapporten menar man att det finns ett startk stöd för att äldre konsumenter skiljer sig från yngre beträffande hur de tänker och behandlar information samt att de har andra värderingar, motiv och beslutsprioriteringar. Vi vet t.ex. att äldre konsumenter förlitar sig mer på kända mönster och vanor, väljer produkter och varumärken från ett mindre och mer begränsat urval än yngre samt att de föredrar etablerade, gärna inhemska, varumärken framför ”nymodigheter”.Det finns också skäl att tro att år 2025 kommer att innebära ett förändrat köpmönster vad gäller vad vi köper och konsumerar. Yngre personer brukar prioritera restaurangbesök samt konsumtion av kläder och skor medan äldre prioriterar livsmedel, bostaden, fritidshuset samt inventarier. Äldre spenderar också en större andel av sin disponibla inkomst på hälsovård. Här finns en tydlig marknadspotential. Att vi kommer att ha fler icke-svenskfödda medborgare medför också stora möjligheter för innovativa handelsföretag. Men precis som att "äldre" inte är en homogen grupp, så är inte heller "invandrare" en homogen grupp. Det kommer därför att bli mycket viktigare att vara skicklig på att segmentera sina kunder i mindre och tydligare segment för att kunna erbjuda hållbart värde som passar många olika grupper.

Den här rapporten är en riktig "gobit" för de som är intresserade av framtid och trender i samhället. Kanske något för hängmattan på semestern?
Klicka på länken för att läsa hela rapporten:
http://www.hur.nu/web/Detaljhandeln_2025.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar