lördag 23 juni 2012

Möte med strategigruppen

Den 18 juni hade strategigruppen sitt avslutande möte för våren och vi fick glädjen av att vara i Pauls (Frankenius) underbara kontorslokaler i Sjömarken. Här står Lisa (Karlsson), Malin (Sundström) och samspråkar och Marcus (Holhammar, Handelskammaren Sjuhärad) sitter. Kolla in fondväggen :-)

Många bra diskussioner och en del beslut fattades, bl.a. om vår nya logga. Vi fick också positiv feedback från rektorn som menade att vårt tänkta samarbete med Marketplace Borås och forskningsprojektet "Framtidens butik" är mycket intressant och stöds fullt ut. Nedan ser ni Roland (Andersson, högskolestyrelsens ordförande), Lisa, Marcus, Björn (Brorström, högskolans rektor) och Petter (Dessne). 


Här är Lisa som presenterar sitt projekt om FB - ett samarbete och utvecklingsprojekt tillsammans med Centrumföreningen Knalleland.


I direkt anslutning till Lisa tog Petter över och presenterade sina resultat av ett beslutsstödssystem som bygger på att mer effektivt försöka att hjälpa kunden att hitta det som den söker efter.


Vi kan lugnt konstatera att SIIR hunnit med extremt mycket under sina första sex månader. Vi har bl.a:
Sjösatt och genomfört 4 forskningsprojekt
Tagit fram en arbetsmodell för hur den här typen av forskningsprojekt ska genomföras
Formaliserat ett vetenskapligt råd och tillsatt samtliga ledamöter
Kommit igång med ett aktivt finansieringsarbete
Tilldelats flera olika forskningsansökningar
Skickat in vår första forskningsansökan till KK-stiftelsen
Färdigtställt avtal för SIIR.s första uppdragsforskning (som genomförs i höst)
Skaffat flera riktigt goda "kompisar" i t.ex. Svensk Distanshandel och Sweden Logistics
Startat arbetet med att bygga upp doktorandkurser
Skrivit flera konferenspapper
Bokat in studiebesök till Oxford Institute of Retail Management (sker i slutet av augusti)
Ja, listan kan göras hur lång som helst, men vi stannar där och kan konstatera att hösten 2012 ser ut att bli en spännande tid!

//MalinInga kommentarer:

Skicka en kommentar