torsdag 28 juni 2012

Möte med det vetenskapliga rådet

Torsdag innan midsommar höll SIIR sitt första möte med det vetenskapliga rådet. Anders (Hultén) och Malin (Nilsson) fick då en möjlighet att själva presentera sina utvecklingsprojekt och resultat av vårens forskning. Anders var först ut och gav oss ett prov på "Pecha Kucha-teknik" då han presenterade sitt projekt enligt samma format som de idéseminarier han haft under våren i syfte att tydliggöra en gemensam vision och idé kring innehållet av den nya stadsdelen Simonsland.


Malin tog sedan över och presenterade sitt projekt som antagit den stora utmaningen att förändra och förbättra en e-handelsbutik med hjälp av S3D-teknik. Deltagarna i rådet fick också en praktisk förevisning av hur det kan se ut i en e-butik med 3D.


Det vetenskapliga rådet fick möjlighet att ställa frågor till projektledarna och det fördes också en diskussion kring hur pågående projekt ev kan förvaltas och lyftas vidare till något större. Margareta (Oudhuis) tyckte det var intressant med Anders studie och att samtliga seminarier fanns dokumenterade på film. Här kan vi kanske hitta grund för fortsatt analys av material. Martin (Hellström) menade att det var en bra form för det första mötet med det vetenskapliga rådet.
Håkan Torstensson och Dag Ericsson avtackades särskilt för vårens insatser och deras stora engagemang och arbete för SIIR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar