lördag 16 juni 2012

Mataffärer anpassade för äldre kunder?

En forskarstudie har genomförts av Anna-Maija Kohijoki verksam forskare på Turku School of Economics för att studera den åldrande generationens preferenser vid sina matinköp. Med tanke på att den äldre generationen är en stadigt ökande del av befolkningen lyfter Kohijoki ett antal frågor som är relevanta för dagligvaruhandeln i framtiden: Vad för slags mataffärer besöker äldre och vad har de för främsta kriterie vid val av affär? Var bor och lever de äldre i förhållande den mataffär de handlar i? Hur upplever de äldre tillgängligheten och servicen som mataffären erbjuder? Studien genomfördes med en enkätundersökning med både öppna och slutna frågeställningar om deras beteende vid sina inköp såsom vilken affär man valt, hur ofta man handlar, hur man tar sig till och från affären och vilka hinder eller problem de upplevde i samband med sina inköp. 856 hushåll deltog i studien vid två olika tillfällen (2001 och 2006) varav 263 hushåll där de boende var 65 år eller äldre. Resultaten från studien (i likhet med många andra studier) var bl a att denna grupp av konsumenter har mer tid för sina inköp och uppskattar produkter med hög kvalitet, god service samt bekvämlighet i samband med sina inköp. De föredrar att handla mitt i veckan och på dagtid för att undvika rusningstid. Det som också kom fram i studien var att de inte nödvändigtvis handlade i den butiken som var närmast utan att man gjorde sitt val utifrån en tillgänglighet totalt sett. Studien visade också på att det fanns en skillnad i upplevelsen beroende på hur gammal man var där de äldsta bör ges mest fokus vid utformande av service och anpassning både utifrån att de kan ha problem med transport och att röra sig i butiken. Ett exempel på hur man utvecklat ett koncept med hänsyn till detta är en butik där man hade viloplats för kunderna medan personal handlade åt dem, eller att de gick med i butiken och assisterade dem vid sina inköp. Det finns också exempel på transporthjälp genom gratisbussar för att understödja denna målgrupp. Kohijoki lyfter slutligen fram att även om online-shopping är i sin linda och kan vara en viktig faktor för dagligvaruhandlare i framtiden så bör man även se den sociala vinsten för äldre att göra sina inköp själv i butik. Källa: Journal of Retailing and Consumer Services 18 (2011) 370-377, The effect of aging on consumer disadvantage in grocery retail services among the Finnish elderly, Anna-Maija Kohijoki

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar