fredag 4 maj 2012

Knallen blir Cyber-Knalle

I det förändrade kommunikationslandskapet med tydligare konsumentmakt och facebook-konto som standard för många svenskar, arbetar Knalleland i Borås sedan våren 2012 med att utveckla en strategi för deras agerande på sociala medier. Syftet är att hitta den egna rösten där Knallelands historia och mervärden skall komma till sin rätt. Knalleland är idag köpcentrumet som har gjort resan från att vara en unik handelsplats till att bli en mer traditionell handelsplats, så kallad ”en i mängden”.
SIIR driver just nu ett projekt som utgår från frågeställningen ”hur ett socialt media som Facebook kan hjälpa till att skapa och stärka attraktionskraften hos en fysisk handelsplats?”. Under våren 2012 kommer inlägg av olika slag att prövas, allt ifrån traditionella med enbart text, till text kombinerat med bild men även rörlig media. Låter detta spännande? Läs mer om projektet på SIIR.s hemsida 

http://www.hb.se/wps/portal/hit/siir  eller gå in och titta på hur projektets verktyg med Knalle-TV ser ut (ovan).

Lisa Karlsson/projektledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar