torsdag 10 maj 2012

Hur skapa mervärden i modehandeln?

Det gick inte bra för modehandeln i april. När man pratar med svenska konsumenter idag får man ofta känslan av att de har blivit mätta på mode - ja nästan trötta. Skälet är ofta att de tycker att modet går för fort. Att sådant de hittar i butiken finns i den egna garderoben, sådant som man köpte för ett eller två år sedan. De tycker också att kvaliteten saknas. Att många plagg blivit mer som engångsartiklar-de håller inte mer än ett par tvättar.Det här styrker uppfattningen att modeföretag måste fundera på nya strategier och hur de kan skapa mervärden för sina kunder trots att kunderna köper färre plagg. För det kanske är bra att vi drar ner på konsumtionstakten av mode och funderar över slit-och-släng-mentaliteten som funnits ett tag. Ett sätt att leverera mervärde kan vara att bättre stimulera till en hållbar framtid och konsumtion - att utnyttja tekniken för att skapa nya lösningar för minskat resursspill och bättre konsumentinformation om produktionsförhållande, tillverkning och skötselråd. Kanske t.o.m. gå så långt så modeföretagen utvecklar nya tjänster (som de kan ta betalt för) där de hjälper kunderna att sy om sina plagg, att ta tillvara på detaljer från ett kasserat plagg, att stimulera till en mer hållbar konsumtion. För mervärde är viktigt och om mervärde också kan kopplas till hållbarhet, då kan det uppfattas som något som är väsentligt mycket mer än bara tillfredsställelse av behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar