måndag 21 maj 2012

Detaljhandel + innovationer - Del 5

Den här bloggen har ett "mini-tema" just nu som handlar om detaljhandel och innovationer. Här utvecklar vi tankarna kring detaljhandelsinnovationer med utgångspunkt i en artikel från The Oxford Intitute of Retail Management (2007). Tidigare har vi pratat om vad innovationer inom detaljhandeln är och vilka drivkrafter som finns. Nu vill vi fokusera på vilka hinder som finns.
En vanlig bromskloss är naturligtvis kostnader och risker, särskilt när det gäller små och medelstora företag som inte har den typen av resurser som egentligen krävs för ett strukturerat och planerat innovationsarbete. Ett annat hinder, menar vi, är att det saknas en diskussion kring vad som ska betraktas som en innovation och vad som skiljer en innovation från kreativitet. Peter Drucker menade redan 1985 att det finns stora likheter mellan innovation och entreprenörskap och definierade en innovation som "a change that creates a new dimensions of performance". Det här stämmer väl mot den generella uppfattning som råder inom branschen när det gäller innovationer - innovationer är en nödvändighet för att företaget ska överleva och växa.


IT och kommunikationsteknologi är en viktig drivkraft för förändring. Dessutom innebär ICT en möjliggörare för företag att gå från det gamla produktionstänkandet till den nya digitala världen. Men inom ICT finns också hinder, ofta i termer av att företagen inte vet hur tekniken ska användas eller i vilket syfte. De saknar kanske förmågan att implementera tekniken till praktisk handeling.


Vill ni läsa mer om detaljhandel och innovationer – läs: Innovation in the UK Retail Sector, Report for NESTA, 2007, The Oxford Institute of Retail Management.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar