torsdag 17 maj 2012

Detaljhandel + innovationer - Del 4

Vad är det då som driver innovationer inom detaljhandeln, vet vi det?
Inom branschen är man övertygad om att en central drivkraft är kunderna och deras behov, inte alltid uttalat, men ändå på något sätt ständigt närvarande. Samhällsförändringar och människors förändrade beteenden och attityder påverkar självklart detaljhandelns form och struktur.
Något annat som påverkar och samverkar med handelsutveckling är graden av internationalisering. Ju mer "globala" vi blir i ett land, desto snabbare sker förändringar. Ju fler konkurrenter som dyker upp på en inhemsk marknad, desto mer innovativa blir de ursprungliga aktörerna på sin marknad. Och med nya influenser får handeln också ett förändrat utbud med nya produkter, andra varumärken och ett mer varierat sortiment.
Vill ni läsa mer om detaljhandel och innovationer - läs: Innovation in the UK Retail Sector, Report for NESTA, 2007, The Oxford Institute of Retail Management.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar