måndag 14 maj 2012

Detaljhandel + innovationer - Del 3

Praktiker inom detaljhandeln har för länge sedan insett behovet av innovationer för att bli framgångsrika. Men kanske är det så att fältet inte lägger exakt samma mening i vad en "innovation" är som i övriga branscher? För de flesta innebär en innovation en nödvändig förändring för att företaget ska överleva och växa. Men enligt brittiska forskare tycks det vara så att praktikerna tydligt skiljer på två varianter av innovationer: strategisk innovation och verksamhetsinriktad innovation. Den förstnämnda innovationen är sådan radikal utveckling som t.ex. att välja att ha både fysiska och virtuella butiker, medan verksamhetsinriktiad innovation är sådant som växer fram i flera steg t.ex. att börja med självscanning men betalning vid kassan till att självscanna och checka ut i en betalstation med sitt kort.Det här sättet att se på olika nivåer av innovation är typiskt för detaljhandelsbranschen, men också intressant att lyfta fram och diskutera. Av det skälet att innovation som begrepp kanske bör breddas och ges ett delvis annat innehåll. I branschen är det t.ex. ganska vanligt att skilja på vilken typ av verksamhetsinriktad innovation det är genom att dela in dem utifrån:
1. Själva erbjudandet
2. Utökad service och/eller support
3. Organisationsrelaterad

Vill ni läsa mer om detaljhandel och innovationer – läs: Innovation in the UK Retail Sector, Report for NESTA, 2007, The Oxford Institute of Retail Management.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar