fredag 20 april 2012

Shoppingturism - go with the flow or follow the plan

Shoppingturism - go with the flow or follow the plan

Ullared med lågprisvaruhuset GeKås räknas idag till Sveriges mest besökta shoppingdestination och tar årliga emot ca 4,5 miljoner besökare. Malin Sundström och Stavroula Wallström (f.d. Giannakis) forskare vid SIIR har tillsammans med forskare från Högskolan i Borås samt Mittuniversitetet och ETOUR (Christine Lundberg) studerat shoppingturister i Ullared där två olika turisttypologier kunnat identifieras "Follow the plan" och "Go with the Flow"."Follow the Plan" kännetecknas av shoppingturister som har ett tydligt mål med sitt besök och höga förväntningar på att destinationen ska leva upp till det den lovar, i detta fall låga priser. De är känsliga för långa köer och bryr sig mindre om andra aktiviteter på destinationen. "Go with the flow" har å andra sidan en mindre klar förväntan av vad som skall upplevas på destinationen, vill att shoppingen skall vara lustfylld, är mycket mer tålig för köer, uppskattar renlighet och ett varierande utbud av aktiviteter.
- En djupare förståelse till varför turister väljer att besöka shoppingdestinationer kan hjälpa aktörer att segmentera marknaden och positionera destinationen så att ”rätt” målgrupp attraheras, menar Malin, Christine och Stavroula.
Du hittar den vetenskapliga artikeln om du besöker SIIR.s hemsida:  
Bild: Gekås, Ullared

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar