måndag 23 april 2012

Kommer en ökad e-handel att förändra den fysiska handeln i våra städer?

Det är en mycket intressant fråga som allt oftare hörs, både i media och bland vanliga konsumenter. För flera år sedan gjordes en forskarstudie i Holland som sökte svar på just den frågan av Jesse Weltevreden. Då konstaterades att det troligen inte kommer att få någon större förändringseffekt på den fysiska handeln, men nu börjar vi ana att e-handel allt oftare ersätter fysisk handel i våra stadskärnor. Tidigare har vi konsumenter lärt oss att vi kan söka information på nätet om produkter och tjänster som vi överväger att köpa, men nu har vi också i allt högre grad börjat att ersätta våra fysiska butiksbesök med webbesök och inköp. Om du vill läsa mer om den holländska studien så är det följande uppgifter som gäller:


Substitution or complementarity? How the Internet changes city centre shopping, Journal of Retailing and Consumer Services, 2007, volume 14, issue 3, pp 192-207Inga kommentarer:

Skicka en kommentar