fredag 27 april 2012

Hur gör vi handel av kultur?

"Hur gör vi handel av kultur?" - Detta är titeln på ett av de pågående projekten inom SIIR som diskuterades idag.

Anders Hultén, projektansvarig

Utvecklingsarbetet ”Hur gör vi handel av kultur och textil?” sker på uppdrag av BoråsBorås AB och i samarbete med Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) vid Högskolan i Borås. Forskningen följer, interagerar och försöker avtäcka detaljerna i den process som föregick att Borås stad fick utnämningen årets stadskärna 2011. Arbetet sker genom att studera hur nya utmaningar antas i samband med utveckling av nya områden inom staden och destinationen. Under våren 2012 studeras specifikt det inledande arbetet med det som idag kallas ”Simonsland”. Genom att använda tidigare erfarenheter och transformera dessa till nya områden så förväntas denna pilotstudie dokumentera och generera kunskap om hur utveckling av nya områden och destinationer kan ske genom kreativa möten mellan olika aktörer och där kulturen får stå i centrum. 

I slutet av juni kommer projektet att avrapporteras och då får ni veta mer om slutsatserna kring detta spännande projekt här på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar