söndag 22 april 2012

Hållbar handel och secondhand-kläder

Många menar att handel och hållbarhet inte alls går ihop. Men på senare tid har vi sett fler och fler forskarstudier som bevisar motsatsen. Visst finns det ett tydligt hållbarhetstänkande hos många handelsföretag (även om man kanske kan önska sig att det blir ännu fler) och inom vissa delbranscher! Forskare börjar också intressera sig mer för fenomenet. Om du vill, så läs t.ex. forskningsartikeln om kunders skäl att köpa second-hand kläder (A Second-hand Shoppers’ Motivation Scale: Antecedents, Consequences,
and Implications for Retailers, av Denis Guiot och Dominique Rouxb). Det är en studie gjord i Frankrike och den kommer fram till fyra olika typologier av konsumenter som alla köper second-hand plagg. Resultaten kan vara användbar för de modeföretag som bättre vill förstå kundens skäl att ibland välja att köpa begagnat. Du hittar artikeln i Journal of Retailing, Volume 86, Issue 4, December 2010.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar