måndag 16 april 2012

Fenomenet Gekås Ullared

Arrangörer: Handelns Utvecklingsråd och HUI Research

Om familjekonsumtion och samlande

Ingen har nog undgått det omtalade varuhuset Gekås Ullared - en shoppingupplevelse som alltfler svenskar upplevt. Men varför åker man till dit och vad är det som gör att shoppingupplevelsen av Gekås Ullared blir så speciell? Detta är något som Karin M Ekström kommer att föreläsa om under ett frukostseminarium i april. Hon kommer att berätta om familjekonsumtion på Gekås Ullared och om samlande, både av produkter och av upplevelser.
Nästan var femte svensk är samlare, enligt en SOM-undersökning från 2007. Karin M Ekström kommer även att beskriva resultaten från en SOM-undersökningen och ge exempel på motiv till att man samlar baserat på en undersökning med glassamlare.  Samlande handlar om att konsumera. Konsumtion innebär traditionellt att förbruka (consumere, latin), men inom forskningen är innebörden av konsumtion betydligt vidare och innefattar att längta, köpa, äga, använda, vårda, underhålla, avyttra, återanvända och återvinna.
Kan företagen dra lärdomar från Gekås och är detta något företagen bör ta i beaktning? Vad bör företagen satsa mer på - produkterna eller upplevelsen?
Karin M Ekström är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, Högskolan i Borås. Tidigare var hon professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där hon startade och var föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap under 2001-2008. Hennes forskning är inriktad på konsumtion och handel. Ett pågående forskningsprojekt handlar om återanvändning och återvinning av kläder. Ett annat projekt handlar om hur medelålders hanterar överflöd när de flyttar till mindre boende.
Tid och plats:Fredagen den 27 april.
Kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00)
Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 250 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 23 april.
Anmälan sker till:katarina.kilander@hui.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar