onsdag 19 oktober 2016

Produktion eller tjänster - är en icke-fråga!

Under min tid som forskare (snart 10 år som doktor och dessförinnan 7 år som doktorand) har jag ofta mött debattglada människor som velat diskutera produktion vs konsumtion. En del har varit ilskna på att konsumtionen bara tycks öka, andra påpekat vikten av att produktionen (och exporten) inte slår av på takten, medan andra varit mer insiktsfulla och insett att konsumtion är en spegelbild av produktion och därmed ett ganska komplext fenomen. Och att vi faktiskt inte kan ha det ena utan det andra. Men nu för tiden möter jag fler och fler personer som istället vill prata om produktion vs tjänster.

Även här menar en del att det är produktionen som håller Sverige vid liv, att det är centralt att produktionen ständigt blir mer effektiv, att det är på produktion som forskningsresurserna skall läggas och att det är i produktion som jobben skapas. I dagens version av Sjuhärads Affärer kan man bla läsa att "Produktionen lever i Sjuhärad"! Där menar Valdemar Lönnroth nästan lite indignerat att det faktiskt finns en betydande produktion kvar i Sjuhärad. Det känns nästan som att man desperat försöker påminna någon (oklart vem) att produktion faktiskt fortfarande finns kvar, och är viktigt.

Det är färre personer som talar om tjänstesektorn, men även när det gäller denna del av ekonomin är många övertygade om att tjänster kommer att vara framtidens Graal. Att det är tack vare tjänsteekonomin som vi kommer att överleva och att det är där de nya jobben skapas. Och i mångt och mycket har sådana personer rätt. Tjänstesektorn står för en stor andel av BNP, men är samtidigt mycket beroende av produktionsekonomin.

Mer sällan träffar jag människor som är medvetna om att det är ganska komplext och svårt att göra en uppdelning av ekonomin i produktion och tjänster, och detta gäller särskilt när statistik och fakta ska presenteras. Då håller vi i Sverige fast vid de gamla indelningarna av produktion och tjänster och tar därmed inte hänsyn till att vi i dagens samhälle har börjat integrerar produkter och tjänster. När Svenskt Näringsliv lämnar betänkande på forskningspropositionen finns det fortfarande ett grundantagande kvar i resonemangen som bygger på att Sverige är ett industriland. Även om man kanske inte exakt formulerar sig så. Ett undantag är Teknikföretagen som i sin innovationsagenda på flera ställen lyfter fram tjänsteutvecklingens betydelse för svensk produktion. Bl.a. lyfter de i sin vision fram att Sverige kommer att vara världsledande inom kundanpassade och avancerade industriella tjänster år 2030. De säger också att studenter kommer att utbildas inom innovativ tjänsteutveckling. Det här är mycket glädjande! (Självklart säger de också att produktionsutveckling är viktigt...).

Foto: Malin Sundström - på besök i produktionen på Eskils Tryckeri, Borås

Dels därför att de synliggör den förändring som pågår och dels därför att Teknikföretagen är en viktig aktör. När de "ryter ifrån" så är det många som lyssnar, både finansiärer, affärsänglar och beslutsfattare. Vill ni läsa mer så googlar ni på: Made in Sweden 20130 - Strategisk innovationsagenda för svensk produktion eller så hittar ni den här.

Jag tror, precis som Teknikföretagen, att morgondagens samhälle och ekonomi måste byggas på en kombination av tjänster och produktion. Jag tror också att denna kombination måste bli extremt mycket bättre och tydligare, att det ska vara självklart att till överlägsna produkter också foga överlägsna tjänster.

//Malin Sundström

måndag 17 oktober 2016

Fly me to the moon - Gästbloggare Sean Ennis

Högskolan i Borås och SIIR har haft förmånen att ha besök av Sean Ennis för ett tag sedan. Dr Ennis är föreståndare för Masterprogrammet i Marknadsföring vid University of Strathclyde och har bl.a. skrivit boken "Retail Marketing". Här får ni bloggläsare ta del av Seans tankar efter sitt besök hos oss där han bl.a. ställer sig frågan: finns det verkligen ett behov av high-tech lösningar vad gäller e-handelsleveranser som verkar vara mer high-tech än att de verkligen levererar kundvärde? 


The title of this blog is taken from a song delivered by that hoary old crooner Frank Sinatra. I was reminded of it recently when reading about the continuing developments within Amazon with regard to their work on mobile air deliveries i.e. drones. Its more technical term is the use of Unmanned Aerial vehicles (UAV’s). Within the United Kingdom Amazon received clearance from the UK government and the Civil Aviation Authority to test out the use of drones as a mechanism for delivering items to its customer base. The overall aim of Amazon is to be in a position to deliver parcels within thirty minutes of the placement and payment of an order.

The permission is contingent on a number of restrictions; most of which are obvious and focus on issues of health and safety. These include the avoidance of obstacles and flight patterns and how they are operated. The basic idea was proposed by Amazon as far back as 2013 and it has been working on the concept ever since. What is the specific value proposition?

Photo: Nyteknik.se 

Amazon is striving to develop drones that are capable of delivering a parcel of up to 25kg in weight over a distance of around ten miles. This could be to the home, office or a specific designated pick-up location (depending on the preference of the shopper and safety concerns)). In essence it takes the concept of mobile delivery to a new level. Up to now, retailers have experimented with conventional transport modes such as lorries, vans, motor bikes, bicycles and walking to the location. Taking to the air is seen as a potential game-changer in terms of speeding up the process of delivery. It also potentially overcomes the challenges of driving to the destination via potentially horrendous traffic jams and congestion experienced in many of the major cities and centres of high urban population. How practical and achievable is this development?

In terms of health and safety for instance it doesn’t cause any potential difficulties in terms of collisions with planes: the UAV’s do not fly above 400 ft. However there are some practical issues to be overcome. Current legislation within the UK means that such drones cannot be flown within 50 metres of a vehicle, person or building. It has to remain in line of sight and within 500 metres of the pilot. How do you deliver to customers who live on the tenth floor of an apartment block?

In terms of customer service it could be argued that it is the essence of low –touch; indeed non-touch. The customer does not meet or is not greeted by a representative of the retailer, nor is there a friendly smile or tangible reassurance if there are errors with the delivery.
On a more practical level is there any evident demand from shoppers for such a service?
As I have noted in the book, the problem with mobile marketing is that there is an ever-present danger that companies can abuse their strong position (from having so much data on the individual’s shopping patterns) that they invade people’s privacy. Imagine a scenario where you have stepped out of your shower and are caught by a UAV passing by as you look out the window.

Do most people expect or want deliveries within thirty minutes? Will the sky be swamped by hundreds of drones flying this way and that way to deliver and drop parcels?
The short answer is that I don’t know. As a shopper such activities are likely to irritate me and as long as I have a firm indication of the delivery period then it is unlikely that I would want my weekly Tesco shop to arrive within thirty minutes.
From a more cynical perspective is this typical of companies who become obsessed technology and allow their research “boffins” to play around with very innovative but ultimately irrelevant designs? A classic case of being “R&D-led” as opposed to being “customer-led”?

Other practical considerations come into play. The nature of the items to be carried via such UAV’s is very restrictive. For instance it cannot carry “white good” items such as refrigerators or cookers. However the concept is viable in terms of technology: currently Amazon is partnering with appropriate organisations who specialise in this field at a location outside Cambridge (a technology hub). The vast majority of items stocked by Amazon are less than 5 lbs in weight. In a sign that there must be something substantial behind the concept, companies such as Google, Flirty and Wal-Mart have also applied to US regulators for permission to engage in similar testing procedures to that of Amazon.
Amazon have actually been beaten to the punch by Seven Eleven. This retailer recently used a drone to deliver a customer order in Reno, Nevada (to a customer located within one mile of the store).

What are we to make of it all? Science fiction gone wrong? A logical incremental development in mobile technology? The face of the future? The lunatics taking over the asylum? Firstly we can assume that governments will adopt a very cautious and risk-averse approach to the granting of licenses for the use of UAV’s. This will be driven by the ever-increasing risk of terrorism activities that are happening in many parts of the world. Sadly the concept of using drones is something that fits into the plans of terrorists in order to disrupt 9at best) or cause material damage (at worst). It is highly unlikely that we shall see hundreds of drones clogging up the lower air space and resembling conventional traffic congestion.

Secondly I presume that there will be a premium price for the use of such services – particularly if there are such major restrictions on the use of drones.
Thirdly it is more likely in my view that instead of delivering to the home or the office (and if permission is granted) retailers like Amazon will deliver to a designated and secure landing zone at a “drop-off / pick-up” point. Such a facility is likely to resemble a warehouse type construction and the shopper will have to make his / her way there to pick up the item. In some ways this defeats the original proposition of being able to deliver to the customer within thirty minutes. It also adds a layer of complexity to the proposition.
Fourthly practical issues such as hi-jacking (people re-directing the drones to another site or taking down a drone) would have to be fully tested in order to eliminate / reduce such risks.
Fifthly while it could be argued by idealistic environmentalists that it may reduce the number of vans and motor bikes in congested areas, this is unlikely to happen in the foreseeable future. It could equally be argued that this development simply transfers such congestion to the air.

Finally it can be argued that the use of drones would be better served in the context of inventory and warehouse management within the supply chains of companies in general and retailers in particular. Imagine the benefits that could accrue from the speedier and more accurate movement of inventory around a warehouse or distribution centre. This could to real efficiencies and savings for the company. This could be passed on (unlikely perhaps in its entirety) in the form of lower prices to the shopper.
It will be interesting to see what happens over the next couple of years.

Fly me to the moon
 Let me play among the stars
 Let me see what spring is like on
            Jupiter and Mars…………

//Sean Ennis
La La La La La La La La……..tisdag 11 oktober 2016

Städer måste byggas om


Urbanisering är ett kraftfullt fenomen och just nu pågår den snabbaste urbaniseringen i mänsklighetens historia. De berömda 2 SL-bussarna fortsätter att öka på Stockholms invånarantal dagligen. Allt pekar mot att 80 procent av mänskligheten kommer att bo i städer år 2045. När fler och fler medborgare väljer att bo i staden kommer också ökade och nya krav på hur en stad ska se ut för att vi ska trivas, få plats och kunna arbeta och umgås. I debatt i SvD uttalar sig Stefan Gössling (Linnéuniversitetet) och Jan Henrik Nilsson (Lunds universitet) om framtidens stad och menar att cyklarna kommer att ta över gatorna i våra städer i framtiden. Det stämmer bra mot ett blogginlägg på Handelsbloggen häromdagen där jag skrev om elcykeln och dess förtjänster. Men forskarna beskriver också en ny stad där gatorna gjorts om till grönområden och där själva stadspulsen blir mer långsam och lugnare, samtidigt som genomsnittshastigheten per individ ökar. Det senare låter kanske lite motsägelsefullt, men om vi inte har bilköer i städerna och fler cyklister samt bättre kollektivtrafik, ja, då kommer vi också fortare fram. Forskarna menar också att staden i framtiden kommer att ges möjlighet att utveckla ytor till mötesplatser för t.ex. kultur och rekreation.

 
En sådan framtidsbeskrivning kan utvecklas ännu mer genom att ta in de tydliga trender vi ser när det gäller utbildningsnivå och företagsförändring. En riktig favorit hos mig är Alexander Bard som ofta levererar genomtänkta analyser och träffsäkra framtidsbilder, och som brukar tala om digitaliseringens effekter på människan. Bl.a. understryker han att digitalisering inte är något IT-fenomen, utan en fullständig transformering av samhället som kommer att påverka och ta över allting, inte en enda bransch undkommer påverkan. I ett sådant samhälle kommer kommunikation oundvikligen att bli hårdvaluta, samtidigt som betydelsen av produktion och produkter blir mindre centrala. Produktion kan komma att bli en hygienfaktor för att utveckla avancerad kommunikation som bygger kundvärde och som i sin tur är beroende av webbplatsen, callcentret och kundrelationerna.  Ungefär samma tankar återfinns hos Simon Sinek som menar att ett företags överlevnad och succé handlar om att kommunicera varför det finns (istället för att tala om vad det gör och på vilket sätt) och i en sådan tankevärld (och framtid) finns heller inte storföretagen kvar, de har kollapsat för länge sedan p.g.a. deras oförmåga att växla om. Växla om från hierarkier till nätverk, från struktur till process, från åtgärd till interaktion, från utbildning till lärande och från marknadsandelar till andel kunder som älskar dig. Många stora företag har allt för sent, insett att deras strategier bygger på felaktiga antaganden om människor och kanske framför allt – för att de haft alldeles för många medarbetare med likadana erfarenheter och kunskaper. Diversifiering är en tydlig konsekvens av digitaliseringen, som måste tas på allvar. Väldigt många olika människor kan komma till tals och kommunicera med varandra i en uppkopplad och digital värld och nätverken ökar exponentiellt. Den sociala kompetensen kommer att vara den viktigaste erfarenheten och sättas högst upp på CV.t. På vilket sätt skulle det då finnas attraktion i ett företag som byggts upp av motsatsen – koncentration. Koncentration av likadana människor som organiseras hierarkiskt, som arbetar i tydliga strukturer och som är lösningsorienterade istället för inlyssnande.

 
Men på vilket sätt kommer då städernas utseende att förändras när det gäller en sådan utveckling?  Troligen kommer vi att få se väsentligt många fler små och medelstora företag, kanske till och med så små så att företagen kommer att finnas där människor bor. Tjänsteekonomin kommer att växa ännu mer men kanske på sikt omfatta fler självservicetjänster och robotar än människor. I Bards värld kommer vi att gå mot ett ”mikrokapitalistiskt samhälle” där människor gör många små betalningar för en massa olika saker. 20 kronor för en latte, 5 kronor extra för en mugg med värmeskydd, 3 kronor extra för att få latten precis när du stannar till vid cafét osv. En sådan utveckling skulle leda till att många företag skulle bli enormt specialiserade (och de breda bolagen skulle få problem). Företagen kommer också att behöva erbjuda sina medarbetare högst tillfälliga projektuppdrag eftersom de flesta människor kommer att föredra att ständigt vara ”på väg”. På väg mot nästa utmaning, på väg in i nästa nätverk med intressanta människor, samtidigt som de alltid kommer att befinna sig i någon form av ”nylärande”, ofta kunskap som man får via sina nätverk och kommunikationskanaler. Det måste hända saker på jobbet. När vi får sådana företag så kommer också stadsbilden att förändras. Det kommer att tvinga fram fler fysiska mötesplatser. Det kommer också att öka behovet av upplevelser i det offentliga rummet, att vi får en stad där det händer saker. Mötesplatserna måste också kunna rymma både arbete och fritid och alltid erbjuda tillgång till molnbaserade tjänster.  

Foto: DN.se

Summa summarum kan konstateras att de städer vi har idag inte på långt när kommer att hålla måttet. De måste byggas om. Byggas om så att de passar den digitala medborgaren i framtiden.

//Malin Sundström

fredag 23 september 2016

Simba visar vägen och skapar mervärde

På den senaste tiden har Borås Djurpark gjort mig riktigt glad inte bara en, utan två gånger! Den första glada nyheten var om lilla Bishara, den nyfödda noshörningskalven vars namn betyder just ”god nyhet”. Hur hör detta hemma på en blogg om detaljhandelns utveckling? Det gör det inte, men har ni sett den lilla krabaten, hen är ju ursöt!
(foto: www.boraszoo.se)

Nyheten om tillskottet fick mig att börja fundera på om det inte är dags för ett besök hos djurparken snart igen. När jag sedan läste om deras senaste satsning på appen "Simbas Äventyr" så tänkte jag att jag måste väl känna någon med kids i rätt ålder, som jag kan kidnappa med till djurparken. Att vara 30-plus och ensam spendera en heldag på djurparken samlandes in virtuella mynt i en app avsedd för parkens minsta besökare kanske kan se lite udda ut, eller? Men jag vill ju så gärna testa!
Det är tillsammans med Borås-företaget Brainforest (tidigare Rekyl) som man tagit fram en app som kombinerar både kunskap och aktivitet för att få besökarna att röra sig i hela parken och dess 40 hektar. Lösningen går ut på att barnen runt om i parken kan svara på frågor om djuren, besöka deras hagar och på så sätt samla in virtuella mynt. Mynten får man sedan byta in mot en fysisk present i djurparkens souvenirbutik. Är det bara jag som tänker mer klirr i kassan? Önskar att man kunde vara en fluga på väggen, se med hur mycket trafiken ökar till butiken och framförallt hur mycket merförsäljning denna upplevelse genererar. Läs mer om projektet hos Brainforest
(foto: Brainforest)
Inom detaljhandeln har vi under en längre tid pratat om kundupplevelse och köpupplevelser. Häromdagen stack forskaren Anita Radon ut hakan i Dagens Handel och påpekade att upplevelse-resonemanget nu är uttjatat, det är dags att resonera om det skapade värdet. Ovanstående app skapar ju utan tvekan ett mervärde i den kunskap som barnen får om djuren. De kan på ett enkelt och interaktivt sätt lära som om parkens djur. Jag vågar dessutom gissa att appen i många fall lyckas vara mer inspirerande i berättandet än halvtröttna småbarnsföräldrar som släpar runt på både barnvagnar, barn och diverse packning som krävs för besöket.
I sitt resonemang om att det är dags att skrota upplevelse-fokuset berör Anita också lojalitetsbegreppet och uppmuntrar företagen att på allvar fundera över vilken typ av lojalitet de vill ha av kunden. Utan att testat "Simbas Äventyr" ännu så kan jag inte låta bli att fundera vad nästa steg i appen är. Att skapa ett mervärde, där och då, vid besöket i djurparken känns spännande men hur kommer Borås Djurpark sedan ta besöket vidare. Familjer kan investera i ett så kallat Lejonkort, ett säsongskort vilket innebär att man kan besöka parken så många gånger man vill under ett år. Lejon-kortet öppnar dessutom upp för rabatter hos andra djurparken och verksamheter i Borås med omnejd. Kommer den värdeskapande appen knytas ihop med Lejonkortet? Kommer besökare med Lejonkort kunna låsa upp nya banor, nya frågor eller extra ”vip”-upplevelser i appen? Hur kommer djurparken kombinera dessa funktioner för att skapa känslan av att man som besökare med lejonkortet får det där lilla extra som man som lojal besökare vill premieras med.
Ser framemot att både testa och följa "Simbas Äventyr" och hur appen utvecklas. Min magkänsla säger att det inom kort kommer dyka upp en hel del bilder på både noshörningskalvar och mina favoriter girafferna, både på min instagram och i mitt Facebook-flöde. För finns det inte i sociala medier, har det aldrig hänt eller? ;)


//Tanja Olsson
torsdag 25 augusti 2016

Framtidens konsumenter - en kulturkrock

Vi har alla hört att digitaliseringen totalt kommer förändra framtiden spelregler. Inga nyheter där inte! Jag funderar en hel del på detta, att tänka, vända och vrida på saker och försöka få nya insikter ligger liksom i min personlighet. Ofta tänker jag: vad innebär egentligen digitaliseringen för handlarna? Allt detta tänkande kan ibland göra mig lite småtrött men samtidigt skickar det ut mig på nya spår. Så jag bestämde mig för att utmana mig själv! Att försöka fundera i nya banor kring hur jag ser på pågående förändring. Framförallt kring ålder, digital mognad och det som beskrivs som generationsskillnader. Mina tankar är inte helt nya men för mig trillade ändå en pollett ner på något sätt. Ordet kulturkrock etsade sig fast hos mig!

Många likställer konsumenters utveckling med vilken generation de tillhör. Resonemangen kring konsumentens digitala mognad utgår främst, ibland även uteslutande, utifrån personens ålder även om det egentligen handlar om att urskilja olika beteenden. De digitala dinosaurerna är de som använder teknik i form av radio, TV och telefon men som för övrigt är begränsade i både användning och förståelse. De digitala dinosaurierna liknas med dagens mor & farföräldrar men enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet – 2015” så upplever 25% av befolkningen i åldern 46-55 år att deras datorkunskaper är begränsade eller otillräckliga. Gjorde en snabb scanning i min bekantskapskrets, i åldern 46-55 var det inte så många mor-och farföräldrar jag hittade.

Min spontana tanke är att vi har en liten skev bild av vilka som är de digitala dinosaurerna. Jag tror inte att de är så ”lastgamla” som man många gånger vill tro. Utan jag tror att åldersspannet, om man väljer att använda det som måttstock, är betydligt bredare. För om 25% i åldern 46-55 år känner att deras datorkunskaper är begränsade eller otillräckliga, vågar jag spå att samma personer skulle definiera sig själva som digitala dinosaurier.

Nästa generation, den som då liknas med dagens föräldrar är de digitala immigranterna, födda mellan 1950-1980. De har inte vuxit upp med datorer men använder digitala prylar och kommunicerar flitigt med e-post även om de skriver fortfarande gärna ut sitt material i pappersform. Dessa beskrivs även som besökare i den digitala världen och nätet ses som ett verktyg. Om vi tittar på svenska handelsföretag, var hittar vi de digitala immigranterna (om man då ska generalisera). Jo i ledande positioner. Yrkes- och karriärmässigt har dessa personer troligtvis hunnit komma en bra bit och befinner sig på så sätt i roller där de har stor påverkningsmöjlighet på bolaget.

De generationer som föddes in i den digitala värden kallas digitalt infödda och digitala alfas.  De infödda ser datorer och internet som en självklarhet. Kommunikationen sköter de med största sannolikhet online och 91% av dem använder dagligen internet i mobilen. Den ”yngsta” generationen är de födda efter år 2000 och den generationen är helt digital. De ser och lever i världen utifrån sina smarta mobiler och hela världen finns tillgänglig när som helst, var som helst, genom nätet. Nätet är inte längre ett verktyg, internet är en plats där individen är ständigt närvarande. Det är i den värld de växer upp.

Förstå mig rätt, om man ska, vill eller behöver kategorisera så håller jag med om beskrivningen att digitaliseringen driver fram väldiga tydligheter mellan generationerna. Perspektivet ger förståelse för olika generationers skillnader i kompetens och syn på den digitala miljön. Ett riktigt bra blogginlägg som jag vill passa på att tipsa om är skrivet av Arash Gilan på Viva Media Group, Olika generationer – Olika perspektiv.  Men när jag försöker vända och vrida på saker, se dem med nya perspektiv för att förstå framtidens konsument bättre så ser jag även pågående utveckling som en kommande kulturkrock.

När jag resonerar kring kultur i detta inlägg menar jag begreppet när det syftar på de livsmönster som överförs socialt och hur detta skapar gemensamma värderingar, beteendemönster och ett gemensamt sätt att uppfatta värden. I vilken social kontext kommer framtidens konsument växa upp, ta influenser och få lära sig hur världen fungerar. Jo, i en digital miljö, där de får feedback och reaktion direkt. All information, alla produkter, allt de kan tänkas behöva få tillgång till kommer finnas där. Precis där, i den digitala miljön, där de ständigt kommer befinna sig. Det är den omgivningen som blir den framtida konsumenters vardag. Den omgivningen bygger upp hur kunderna uppfattar sin sociala kontext. Det är den omgivningen som bygger deras kultur och som i sin tur skapar de förväntningar de kommer att ha även på den ”fysiska miljön. För den fysiska miljön kommer inte försvinna, men kraven och förväntningarna från konsumenterna på hur detaljhandelsföretagen agerar i denna kontext kommer att förändras.

Att prata kulturkrockar mellan olika företagskulturer känns helt naturligt. Tyskland och Sverige har stora skillnader i hur man driver företag, vikten av titlar och hierarkier etc. Men kulturkrock mellan företag och konsument, hur ofta resonerar man kring det? Om man ska generalisera, hur ser en företagsledare ut, hur ser en marknadschef ut, hur ser en kundtjänstchef ut? Det är ofta personer en bit in i karriären, vilket ofta också innebär att personen i fråga nått en viss ålder. Jag menar att det i sin tur innebär att dessa personer vuxit upp i en helt annat social miljö än framtidens konsumenter: ”de digitala alfas”. Om man som företag riktar sig till just den typen av konsument så måste man hitta ett sätt att förstå deras kultur och digitala sociala kontext. Förståelsen, hur man överbryggar kulturella skillnaden, de olika synsätten på omgivningen och hur de påverkar köpresan. Det är en stor puck för handlarna att lösa i och med digitaliseringen.

Måste få avsluta med att slänga in något som säkert känns som en random-boll från sidan men Per Holknekt uppmuntrade på sin LinkedIn för en tid sedan att ”varje styrelse, ledningsgrupp och advisory board behöver någon som inte har en jävla susning om branschen i fråga”. Det där är en annan spännande aspekt på en krock! När alla i rummet utom just en person har en tydlig bild av hur branschen fungerar, spelreglerna på marknaden, i vilken box deras produkt passar. När alla utom en i samma rum sitter med liknande erfarenheter, liknande synsätt och troligtvis liknande värderingar. Visst är det en kittlande tanke, en sådan krock kan nog skaka om en hel del!


/Tanja Olsson

måndag 15 augusti 2016

Kommer Sverige bli första kontantlösa landet i världen?

Kontanter förlorar mer och mer mark och i Sverige till exempel, har kontanthanteringen minskat från 107 miljarder under 2007 till endast 75 miljarder idag.


Enligt en enkätundersökning gjord av forskare vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) tror företagen att Sverige som ett kontantlöst samhälle, kan vara en verklighet redan om cirka 10 år. Samtidigt är utvecklingen och expansionen av nya betallösningar (t.ex. att betala med mobilen) långsam vilket innebär en risk att kortbolagen kan få totalt monopol.

Vad händer med kortavgifter när Visa/Master och Amex kan ta vilka avgifter de vill? Konsumenterna kommer troligtvis att få bära denna kostnad i slutändan.

Den 7:e och 8:e April var SIIR i Köpenhamn på 4th International Cashless Society Roundtable Konferensen arrangerades av Copenhagen Business School och hade representanter från både näringsliv och akademi från Asien, Nordamerika och Europa.

Syftet med konferensen var att skapa ett forum for att diskutera utveckling, konsekvenser och hur vi påverkas av ett kontantlöst samhälle från flera perspektiv – Individuellt, näringsliv, samhälle, juridiskt och tekniskt – i olika nivåer av analys.

SIIR var representerad av Dr. Klas Håkan Alm som presenterade ’Mobile Payment Systems – A Game Changer? Detta är basen för ett papper som bland annat innehåller en ”stake holder analysis”, men som även är en inbjudan till praktik och industri att delta. Flera intressanta kontakter knöts för att fortsätta SIIR:s arbete. Detta kommer ha en enorm påverkan på handeln och vi på SIIR ser oss som en viktig del i denna utveckling.

Du kan läsa mer om vad jag presenterade här.

/Dr. Klas Håkan Alm, forskare vid SIIR
tisdag 9 augusti 2016

Om test av digital teknik i Handelslabbet

Vi, Ewelina Falck och Klara Nordström, är två nybakade kandidater från Butikschefsutbildningen på Textilhögskolan i Borås och vi har fått äran att gästblogga. Under 10 veckors tid gick vi vår sista kurs vilket innebar att skriva en c-uppsats med ett relevant ämne för vår utbildning. Funderingarna var många och vi bollade idéer fram och tillbaka innan vi fastnade vid ett gemensamt ämne, teknik. Vid första anblick tyckte vi att ämnet verkade ganska tråkigt, men när vi tänkte djupare kring hur teknik av olika slag kan påverka både vardag och beteende, ökade nyfikenheten och intresset. Hur skulle det se ut om tekniken kunde ersätta den fysiska personalens arbetsuppgifter i en modebutik, och hur skulle konsumenterna se på detta? Är något sådant ens möjligt med teknologin vi har tillgång till idag? Frågor som dessa snurrade runt i våra huvuden och genom en lycklig slump i form av ett studiebesök hos Handelslabbet förstod vi att detta ämne inom detaljhandeln inte bara är aktuellt utan även forskningsbart.

Dagarna flöt iväg och skolans bibliotek blev vårt andra hem. Där tog uppsatsen form utifrån syftet att undersöka hur teknologi i en fysisk modebutik kan påverka konsumenters köpprocess och förändra den personliga servicen. För att ens kunna besvara detta behövde vi Handelslabbet; Camilla Carlsson var till stor hjälp när hon gav oss möjligheten att genomföra en undersökning med labbet som forskningsmiljö. Vi bokade in en dag, letade testpersoner och planerade vilka tekniska lösningar som skulle användas. Efter att bland annat ha läst ofantligt många vetenskapliga artiklar om begrepp såsom NFC och RFID kom dagen som vi både längtat efter och fruktat: undersökningsdagen. Detta var den centrala och viktigaste delen för uppsatsens slutliga resultat.
Ett flertal testpersoner fick gå en mini-shoppingrunda i labbet, som för tillfället var uppbyggt som en butik, men saknade bemanning. Uppgiften för testpersonerna var att hitta två plagg och ta med dem till provrummet. Väl där hade de möjlighet att med teknikens hjälp, i form av en pekskärm, komma åt produktinformation om plaggen de valt. Därefter kunde de genomföra sina köp via en mobiltelefon som var placerad vid betalstationen. Testpersonernas respons på shoppingrundan var övervägande positiv; detta i form av kommentarer om att de upplevde att tekniken var smidig att använda och att den underlättade köpprocessen.


 Dagen var över och den svåraste och om inte tyngsta delen av uppsatsprocessen väntade på oss; att skriva en diskussionsdel och komma fram till en slutsats. Trots detta var vi i extas; det enda vi kunde tänka på var vilken tur vi hade haft som kom i kontakt med Handelslabbet och Camilla, som gjorde hela vår uppsats möjlig. Den första juni var vår officiella examensdag. Uppsatsen var inskickad. Kontentan av vår forskning visade oss att de lösa funderingar och tankar vi hade kring att shoppa och genomföra köp i modebutiker inte bara var rena spekulationer, utan är något stort som med all säkerhet kommer implementeras och bli till verklighet i detaljhandeln.

Låter detta intressant? Läs då gärna hela vår uppsats som finns publicerad på DiVA, direktlänk

Två månader senare befinner vi oss i olika städer med olika jobb och tankar kring framtiden, men en sak finner vi gemensamt: att skriva c-uppsats är tungt, fruktansvärt, stressigt och riktigt roligt. Denna erfarenhet och framförallt vetskapen om att vi forskat kring något stort och relevant bär vi med oss hela livet. Återigen; ett stort tack till Camilla och Handelslabbet! Ni studenter som funderar på att forska om ett liknande ämne - gör det! Ta chansen och gör det via Handelslabbet; de erbjuder fantastiska möjligheter inom teknik och detaljhandeln. Stort tack från oss! Ha det gött!

/ Ewelina Falck och Klara Nordström